Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nho Quế 1 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
 
2016-03-07 16:01:58

 

1. Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán

Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

2. Địa chỉ

36 Lê Quý Đôn, Phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

3. Điện thoại

0219 3868 383                Fax: 0219 3868 386

4. Ngành nghề kinh doanh chính

Sản xuất điện

5. Vốn điều lệ

250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)

6. Cổ phiếu chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Số lượng cổ phần chào bán

2.427.000 (Hai triệu bốn trăm hai mươi bảy nghìn) cổ phần

8. Hình thức chào bán

Bán đấu giá cổ phần

9. Giá khởi điểm đấu giá

10.200 đồng/cổ phần (Mười nghìn hai trăm đồng một cổ phần)

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

11. Tổ chức bán đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

13. Điều kiện tham dự đấu giá

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

14. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

15. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 09h00 ngày 03/03/2016 đến 15h30 ngày 24/03/2016 tại các đại lý đấu giá

16. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi các nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất 16h00 ngày 29/03/2016

17. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá

- Địa điểm:

 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 08h30 ngày 31/03/2016

18.Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 11/04/2016 tại các đại lý đấu giá

19. Địa điểm công bố Bản cáo bạch

Tại các website: www.hnx.vn; www.shs.com.vn;

 

 

 

 Xem chi tiết hồ sơ công bố thông tin tại đây

 
Tin cùng thư mục :
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Qui chế giao dịch cổ phiếu CVC của Tổng công ty điện lực miền Bắc tại CTCP Cơ điện vật tư tại sàn Upcom-HNX
Báo cáo tài chính hợp nhất NPC 2015
Báo cáo tài chính riêng NPC 2015
Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Công ty Cổ phần Sứ thủy tinh cách điện
Hoàn thiện thủ tục vay lại để giải ngân dự án “Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện - KfW2”, Vay vốn của Ngân hàng Tái thiết Đức.
Bảng cân đối kế toán Quý 2 năm 2015
Vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển cần thiết phải đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước tại EVNNPC.
Bảng Cân đối kế toán

 
Top  |  Home