Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT, thời điểm đóng thầu
 
2016-05-13 14:53:21

Gói thầu NPC.TB35/22kV-PC01: Gói thầu hỗn hợp: Xây lắp, mua sắm và lắp đặt giàn tụ bù 35, 22kV tại TBA 110kV: Phi Trường, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quỳnh Phụ, Linh Cảm và các TBA 110kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh thuộc các dự án Lắp đặt tụ bù tại các TBA 110kV: Phi Trường, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quỳnh Phụ, Linh Cảm và các TBA 110kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh.

Hồ sơ mời thầu Gói thầu NPC.TB35/22kV-PC01: Gói thầu hỗn hợp: Xây lắp, mua sắm và lắp đặt giàn tụ bù 35, 22kV tại TBA 110kV: Phi Trường, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quỳnh Phụ, Linh Cảm và các TBA 110kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh thuộc các dự án Lắp đặt tụ bù tại các TBA 110kV: Phi Trường, Bắc Kạn, Cao Bằng, Quỳnh Phụ, Linh Cảm và các TBA 110kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh được Ban QLDA lưới điện phát hành từ ngày 27 tháng 4 năm 2016;

Ban quản lý dự án lưới điện xin gia hạn thời gian bán HSMT, thời điểm đóng thầu và sửa đổi HSMT đã phát hành, cụ thể như sau:

Gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: đến trước 9h00 ngày 31 tháng 5 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính);

- Thời điểm đóng thầu là: 09 giờ 00 phút, ngày 31/5/2016.

 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home