Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 
2016-05-31 14:49:46

Gói thầu NPC/DEP2-110HNK-G01: “Mua sắm, vận chuyển, lắp đặt MBA 110kV và MBA tự dùng cho trạm biến áp 110kV Hanaka”.

Tiểu dự án: “Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ” - Thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP).

  1. Quyết định phê duyệt: Số 1443/QĐ-EVN NPC ngày 27/5/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

  2. Tên các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

 

TT

 

Tên nhà thầu

1

Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

2

Công ty CP thiết bị điện - Vinacomin

 3. Giá công bố tại buổi mở thầu: 

 

TT

 

Tên nhà thầu

 

Giá dự thầu trước khi giảm giá (VNĐ)

 

Giảm giá

 

Tổng giá dự thầu sau khi giảm giá

1

Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

17.443.000.000

0

Nhà thầu không ghi

2

Công ty CP thiết bị điện - Vinacomin

17.539.940.000

0

Nhà thầu không ghi

4. Tên nhà thầu và lý do nhà thầu bị loại: Không

5. Tên và giá đánh giá của các nhà thầu: 


 

TT

 

Tên nhà thầu

 

Giá chào thầu tính đúng và giảm giá (VNĐ)

 

Tổng các điều chỉnh (VNĐ)

 

Giá quy đổi tổn thất

 

(VNĐ)

 

Tổng giá đánh giá thầu (VNĐ)

 

Xếp hạng

1

Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

17.479.500.000

0

6.840.057.000

24.319.557.000

1

2

Công ty CP thiết bị điện - Vinacomin

17.539.940.000

0

6.792.775.500

24.332.715.500

2

 6. Hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu:

 Nhà thầu Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được đánh giá đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

 7. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 - Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- Giá trúng thầu: 15.667.000.000 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

- Thời gian thực hiện HĐ: 20 tuần

- Loại hợp đồng: HĐ theo đơn giá cố định.

- Tóm tắt phạm vi công việc của HĐ: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt MBA 110kV và MBA tự dùng cho TBA 110kV Hanaka.

 

 

 

                                                             

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home