Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 
2016-05-31 14:49:37

 

Gói thầu NPC/DEP-110PT TU-G04: “Cung cấp, vận chuyển cột thép cho ĐZ 110kV Phong Thổ - Than Uyên”.

 

Tiểu dự án: “Đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên mạch 2 và đấu nối sau TBA 220kV Than Uyên” - Thuộc dự án Phân phối hiệu quả (DEP).

 

 

1. Quyết định phê duyệt: Số 1447/QĐ-EVN NPC ngày 27/5/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

 2. Tên các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

 

TT

 

 

Tên nhà thầu

 

1

Công ty CP cơ điện Hoàng Hưng

2

Liên danh Cty CPXD 465 – Cty chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

3

Liên danh Cty TNHH MTV xây lắp điện 4 – Cty CP cơ khí điện lực

4

Công ty CP Việt Vương

5

Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh

 3. Giá công bố tại buổi mở thầu:

 

TT

 

Tên nhà thầu

 

Giá dự thầu trước khi giảm giá (VNĐ)

 

Giảm giá

 

Tổng giá dự thầu sau khi giảm giá

1

Công ty CP cơ điện Hoàng Hưng

42.297.772.410

8,5%

Nhà thầu không ghi

2

Liên danh Cty CPXD 465 – Cty chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

35.221.102.794

 

Nhà thầu không ghi

3

Liên danh Cty TNHH MTV xây lắp điện 4 – Cty CP cơ khí điện lực

27.140.000.491

1.967.000.491

25.173.000.000

4

Công ty CP Việt Vương

28.361.988.076

7,88% tổng giá chào thầu

Nhà thầu không ghi

5

Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh

37.378.472.000

35% tổng giá chào thầu

Nhà thầu không ghi

 4. Tên nhà thầu và lý do nhà thầu bị loại:

- Liên danh Cty TNHH MTV xây lắp điện 4 – Cty CP cơ khí điện lực: HSDT không hợp lệ.

 5. Tên và giá đánh giá của các nhà thầu:


 

TT

 

Tên nhà thầu

 

Giá chào thầu tính đúng và giảm giá (VNĐ)

 

Tổng các điều chỉnh (VNĐ)

 

Tổng giá đánh giá thầu (VNĐ)

 

Xếp hạng

1

Công ty CP cơ điện Hoàng Hưng

38.702.461.755

0

38.702.461.755

3

2

Liên danh Cty CPXD 465 – Cty chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

42.416.407.953

0

42.416.407.953

4

3

Công ty CP Việt Vương

26.127.063.408

1.404.860.841

27.531.924.249

2

4

Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh

24.296.006.800

0

24.296.006.800

1

 6. Hậu kiểm năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu:

Nhà thầu Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh được đánh giá đủ năng lực để thực hiện hợp đồng.

 7. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh

- Giá trúng thầu: 24.296.006.800 VNĐ (Giá chưa bao gồm VAT)

- Thời gian thực hiện HĐ: 16 tuần

- Loại hợp đồng: HĐ theo đơn giá cố định.

- Tóm tắt phạm vi công việc của HĐ: Cung cấp, vận chuyển cột thép cho đường dây 110kV Phong Thổ - Than Uyên.

 

 

 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home