Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Ban QLDA Lưới điện thông báo gia hạn
 
2016-06-24 08:00:40

 1. Tên gói thầu: NPC-DEP.AMR-G02: Thiết kế, cung cấp và vận chuyển công tơ điện tử; cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa HES
2. Tên dự án:  Trang bị hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu đo đếm từ xa – Thuộc Dự án: Phân phối hiệu quả (DEP).
3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 12/5/2016 đến trước 9h00 ngày 23/6/2016 (Trong giờ hành chính).
4. Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 23/6/2016
Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 85 ngày 11/5/2016.
Nay Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc xin gia hạn với nội dung sau:
- Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày 20/7/2016
- Thời gian mở thầu: 9h00 ngày 20/7/2016
(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

1.Name of Package: NPC-DEP.AMR-G02: Designing, supplying and transporting  electronic meter; supplying, transporting and installing Head-end system (HES).
2.Name of Project: Automatic Meter Reading
3.Time of Bidding Document issue: from May 12th, 2016 to before 9.00 am June 23rd, 2016.
4.The deadline for bid submission: 9.00 am June 23rd, 2016.
Information published on Viet Nam Public Procurement No. 85 dated May 11th, 2016.
Hereby, Power Network Project Management Board – Northern Power Corporation extend the deadline as following:
- The deadline for bid submission : 9.00 am July 20th, 2016
- Time of Bid opening: 9.00 am July 20th, 2016
 Other items, remain unchanged.

 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home