Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thư mời thầu
 
2016-10-04 12:35:47

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Quản lý dự án Lưới điện tổ chức đấu thầu Gói thầu NPC/XT110BN-02: Mua sắm và vận chuyển cột thép thuộc Dự án: Xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Bắc Ninh 3. Ban Quản lý dự án lưới điện xin mời các nhà thầu có tư cách hợp lệ  tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá trị 2.000.000 đồng tại địa chỉ sau:

Phòng CBXD (Tầng 8) - Ban quản lý dự án lưới điện

Địa chỉ: Số 22 ngõ 399 đường Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội
 
             Điện thoại: 04.2216102 2    Fax: 04.37170971
 
 Email: txt.bdald@gmail.com

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 04 tháng 10 năm 2016 đến trước 9h00 ngày 24 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính)
 
Quá trình tổ chức đấu thầu sẽ tuân thủ theo các quy định đấu thầu về đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ  của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan và không hạn chế số lượng các nhà thầu có tư cách hợp lệ tham gia.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng) và phải được gửi đến địa chỉ đại diện bên mời thầu như nêu ở trên chậm nhất là 9giờ (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 10 năm 2016. Hồ sơ dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu sẽ không được chấp thuận.
 
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam) ngày 24 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ dưới đây không phụ thuộc vào sự có mặt hay không của đại điện nhà thầu tham gia dự thầu.

Địa chỉ nộp và mở Hồ sơ dự thầu:
 
Phòng họp B (Tầng 2) - Ban quản lý dự án lưới điện
 
Địa chỉ: Số 22 ngõ 399 đường Âu Cơ – Tây Hồ - Hà Nội
 
Ban quản lý dự án lưới điện kính mời đại diện nhà thầu tham gia dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home