Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Ban quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
 
2016-10-21 13:08:39

 Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu:

1. Gói thầu NPC/110TB TT-G04: Cung cấp, vận chuyển cột thép cho đường dây 110kV Thái Bình - Thái Thụy;
 
2. Gói thầu NPC/110TB TT-G01: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặtVTTB trạm cho TBA110kV Thái Thụy;
 
Thuộc Dự án: Đường dây 110kV nhà máy điện Thái Bình – Thái Thụy 
 
Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.
 
Được sự uỷ quyền của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lưới điện, sau đây gọi là Bên mời thầu xin mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.
 
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tại địa chỉ sau:
 
Phòng Chuẩn bị xây dựng (tầng 8) - Ban quản lý dự án lưới điện 
Địa chỉ: Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022 Fax: (04) 37170971
 
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 14h00 ngày 20tháng 10năm 2016 đến trước 14h00 ngày 09 tháng 11năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo đảm dự thầu trị giá là:
 
- Gói thầu NPC/110TB TT-G01: 280.000.000VNĐ(Hai trăm tám mươi triệu đồng);
 
- Gói thầu NPC/110TB TT-G04: 420.000.000 VNĐ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng);
 
Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 09 tháng 11 năm 2016.
 
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai sau thời điểm đóng thầu tại:
Phòng họp B (Tầng 2) - Ban Quản lý dự án lưới điện
Địa chỉ: Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022 Fax: (04) 37170971
 
Ban quản lý dự án lưới điện kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home