Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo mời thầu
 
2016-11-25 10:18:06

 Dự án Phân phối hiệu quả (DEP)- vay vốn WB

Tiểu dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh 
Tín dụng số: 5156-VN
Tên hợp đồng: Xây lắp đường dây 110kV, xuất tuyến trung áp và TBA 110kV
Số tham chiếu: NPC/DEP2-110HNK-W03
 
1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của dự án Phân phối hiệu quả (DEP), và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán cho hợp đồng Xây lắp đường dây 110kV, xuất tuyến trung áp và TBA 110kV - Dự án Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thay mặt Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Ban quản lý dự án lưới điện nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu NPC/DEP2-110HNK-W03: Xây lắp đường dây 110kV, xuất tuyến trung áp và TBA 110kV - Dự án: Trạm biến áp 110kV Hanaka và nhánh rẽ, tỉnh Bắc Ninh.
* Vị trí công trình: Khu công nghiệp Nam Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
* Quy mô: Xây dựng trạm biến áp 110kV, nhánh rẽ 110kV và xuất tuyến trung áp.

3. Việc đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới: Đấu thầu mua sắm hàng hóa, công trình và dịch vụ phi tư vấn theo khoản vay IBRD và tín dụng IDA & Tài trợ của Ngân hàng Thế giới T1/2011] (“Hướng dẫn mua sắm đấu thầu”), và được mở cho tất cả các nhà thầu hợp lệ như xác định trong Hướng dẫn Đấu thầu. 

4. Chỉ các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các tiêu chí về năng lực chính sau đây nên tham dự thầu:
Nhà thầu phải có ít nhất hai hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 05 năm qua và có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, có giá trị lớn hơn 19 tỷ VND. 
Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 49 tỷ VNĐ
trong vòng 03 năm qua (2013, 2014, 2015).
Tiêu chí về năng lực nhà thầu sẽ được mô tả đầy đủ hơn trong Hồ sơ mời thầu.

5. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin từ Phòng CBXD- Ban quản lý dự án lưới điện (Số 22, ngõ 399 đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội) và kiểm tra Hồ sơ mời thầu trong giờ hành chính từ 8:00 ngày 23/11/2016.

6. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh tiếng Việt bằng cách nộp đơn mua hồ sơ tới địa chỉ liên hệ ghi ở dưới và nộp một khoản phí không hoàn lại bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Phương thức thanh toán là tiền mặt (nếu nhà thầu đến mua trực tiếp) hoặc chuyển khoản (nếu nhà thầu có đề nghị mua và chuyển hồ sơ qua đường bưu điện). Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ mời thầu bị thất lạc hoặc bị giao muộn.
Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu như sau:
- Mua hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    bên mời thầu: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng).
- Mua chuyển khoản qua đường bưu điện: 2.000.000 VND + 200.000 VND phí vận chuyển qua đường bưu điện.
Số tài khoản chuyển tiền: 01201-00011-56663
Chủ tài khoản: Ban quản lý dự án lưới điện
Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)
Địa chỉ: Số 1A An Dương – Tây Hồ - Hà Nội

7. Hồ sơ dự thầu phải được chuyển đến địa chỉ ghi ở dưới đây vào lúc hoặc trước 09h00 ngày 23/12/2016. Hồ sơ dự thầu nộp muộn sẽ bị loại. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai với sự hiện diện của đại diện nhà thầu và bất kỳ ai muốn tham gia tại địa chỉ ở dưới đây vào lúc 09h00 ngày 23/12/2016  

8. Tất cả các hồ sơ dự thầu phải kèm theo Bảo đảm dự thầu như quy định trong Hồ sơ mời thầu.

9. Địa chỉ nhắc đến ở trên là: 
Phòng họp B - tầng 2- Ban Quản lý dự án Lưới điện
Số 22 ngõ 399 Âu Cơ - Tây Hồ- Hà Nội.
ĐT: 04.22161022      Fax : 04.37170971       Email: txt.bdald@gmail.com


 
 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home