Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Xây dựng đội ngũ người lao động vững vàng và chuyên nghiệp
 
2016-11-25 10:16:03

Trong nhiều năm qua, Công ty Điện lực Sơn La đã có giải pháp quan trọng để thực hiện nghị quyết và chỉ thị nêu trên. Đặc biệt Công đoàn Công ty đã tham mưu và phát huy tốt vai trò trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và được cụ thể hóa bằng xây dựng đội ngũ công nhân  vững mạnh về chính trị tư tưởng; nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động. 


Với đặc thù hoạt động ở một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, hệ thống lưới điện trải rộng, phụ tải không tập trung, lưới điện nông thôn sau tiếp nhận mặc dù đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp nhưng chưa được nhiều, vẫn gặp không ít khó khăn cho công tác quản lý, vận hành, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện, gây không ít khó khăn cho công tác SXKD của Công ty Điện lực Sơn La. Song, lực lượng cán bộ, CNVC - Người lao động trong Công ty đã luôn đoàn kết và phát huy tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm cao và hoàn thành mọi nhiệm vụ của ngành và tỉnh giao. Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La có 12 Công đoàn trực thuộc, 66 tổ Công đoàn và 890 đoàn viên, trong đó, có 212 nữ CBCNV.

Để thực hiện được nhiệm vụ chung của đơn vị,Công đoàn Công tyđã  phát động các phong trào thi đua môi trường “Xanh, sạch, đẹp và bảo đảm ATVSLĐ” tại trụ sở các Điện lực và nhà điều hành Công ty; Thi đua BA KIỂU MẪU, bao gồm: “Phòng giao dịch khách hàng kiểu mẫu”, “Lộ đường dây và trạm biến áp kiểu mẫu”, “Tổ điện cụm xã kiểu mẫu” giai đoạn 2015 - 2020, (100% Điện lực tham gia); “Thực hiện chương trình chỉnh trang lưới điện Trung thế và hạ thế đảm bảo An toàn - Sạch - đẹp - Mỹ quan”; “Văn hóa doanh nghiệp”;  “Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”;… góp phần thúc đẩy phong trào thi đua chung trong toàn đơn vị. Các Công đoàn cơ sở thành viên, Tổ công đoàn đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể, thiết thực trong từng thời kỳ, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai thực hiện.

Kỹ sư TrầnTuấn Anh- Phó Quản đốc, Chủ tịch CĐCSTV Phân xưởng Xây dựng, sửa chữa và Thí nghiệm điệnchia sẻ:“ Để thực hiện được nhiệm vụ, công đoàn phân xưởng xác định các giải pháp và phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và công đoàn trong hoạt động SXKD của đơn vị. Sắp xếp lao động hợp lý phù hợp với trình độ chuyên môn. Thường xuyên phát động thi đua cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Tăng cường bồi huấn kiến thức VHDN, văn hóa người lao động, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, chú trọng tạo môi trường tinh thần thoải mái nhất để đoàn viên hoàn thành công việc”.

Bên cạnh tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt công tác chuyên môn,Công đoàn đã phối hợp và Đoàn thanh niên tổ chức quán triệt và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể đoàn viên công đoàn, phối hợp tổ chức thi và tham gia các cuộc thi do Tổng Công ty, tỉnh tổ chức, như: cuộc thi “Thợ giỏi”; “Giao tiếp khách hàng giỏi”; “Giao dịch viên giỏi”; “Gia đình – điểm tựa thành công” “Hội diễn văn nghệ quần chúng”;  “Văn hóa làm việc và ứng xử” của Tổng công ty... đã tạo ra khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất và công tác, động viên nhau, tăng cường trau rồi kiến thức nghiệp vụ công tác chuyên môn, hiểu biết và nâng cao thêm về nhận thức góp phần động viên cán bộ đoàn viên phấn đấu tốt hơn. Cùng với đó, Công đoàn duy trì và đẩy mạnh hoạt động các quỹ “Tương trợ”, quỹ “Tình nghĩa Phụ nữ Công ty Điện lực Sơn La”, quỹ “Ủng hộ đồng bào xã Chiềng Công”, quỹ “Trọn vẹn nghĩa tình”….Hàng năm với những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, quan điểm về giai cấp công nhân; chăm lo xây dựng giai cấp công nhân; xây dựng quan hệ tiến bộ giữa chính quyền, Công đoàn, công nhân- người lao động. Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã tích cực đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động; cụ thể hóa thành 5 tiêu chí cơ bản về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, người lao động là “Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Trách nhiệm”.Chính vì vậy, trong hoạt động chuyên môn hay hoạt động phong trào do công đoàn tổ chức,  đã phát huy được hiệu quả, ý thức chấp hành pháp luật của các đoàn viên, người lao động, từ đó giảm thiểu được số vi phạm kỷ luật lao động; quyền lợi người lao động được Công ty đảm bảo ngày càng tốt hơn.

Công nhân Dương Mạnh Luân- Đoàn viên Công đoàn CSTV Điện lực thành phố Sơn La: “ Hoạt động trong điều kiện khó khăn, song anh em trong đơn vị luôn xác định cần học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau để áp dụng vào thực tế đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng đến sản xất. Ngoài giờ làm việc, anh em tham gia thể thao để làm sao công việc ngày mai làm việc thoải mái đạt hiệu quả tốt nhất” 
Mục tiêu hoạt động của Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực của tổ chức Công đoàn các cấp. Tích cực tham gia vào quá trình hoàn thiện công tác quản lý sản xuất của đơn vị, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng đội ngũ công nhân lao động đoàn kết thống nhất, ngày một trưởng thành về mọi mặt. Động viên cán bộ, đoàn viên CNVC - LĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao cho hàng năm, không ngừng chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động, phấn đấu có thu nhập ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Xây dựng đội ngũ người lao động ngày càng vững vàng và chuyên nghiệp hơn.
 

 
Công nhân Điện lực Thành phố Sơn La chỉnh trang lưới điện hạ thế
Ông Trần Duy Trinh- Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La trao đổi: “ Thời gian tới đây, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La xác định phải nâng cao trình độ, tạo môi trường làm việc thực sự thoải mái cho công nhân, người lao động, từ đó nâng cao năng suất lao động, đảm bảo sự yên tâm hài lòng của khách hàng. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực điều kiện SXKD tốt nhất để đảm bảo cấp điện trong những năm tới”
 

 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất. Ảnh Công nhân Điện lực Mường La thi công công trình chống quá tải.
 
Để thực hiện mục tiêu cơ bản đó, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động. Tiếp tục “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm”, củng cố và kiện toàn đội ngũ kỹ thuật viên an toàn chuyên trách và mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Điện lực quản lý, kinh doanh giỏi, giao tiếp khách hàng giỏi, an toàn vệ sinh viên giỏi, thợ giỏi, …Các Công đoàn cơ sở thành viên sẽ phải  đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong lao động sản xuất; tiếp tục triển khai công tác chỉnh trang lưới điện đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, mỹ quan đô thị.
 
Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty Điện lực Sơn La trong thời gian tới phấn đấu tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 97,5% hộ dân vào năm 2020.
Ông Trần Duy Trinhnhấn mạnh: “ Để nâng cao tính chuyên nghiệp, trước hết mỗi đoàn viên, người lao động phải tự học tập, học qua đồng nghiệp, qua các phương tiện thông tin đại chúng, sách vở. Các đơn vị chủ động bố trí phân công thợ bậc cao kèm cặp công nhân thợ bậc thấp để tiến tới làm việc mang tính chuyên nghiệp”.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, sự ủng hộ tạo điều kiện của Ban Giám đốc Công ty, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La kiên trì và thể hiện quyết tâm cao trong việc nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân, người lao động, tiếp tục cải thiện, nâng cao trình độ, bậc thợ của công nhân. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ CNH- HĐH, …để xây dựng và tô thắm thêm truyền thống ngành điện nói riêng và hình ảnh rạng rỡ của giai cấp công nhân trên khắp quê hương Sơn La nói chung./.

Phạm Ngọc Diệp
 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Công đoàn mở rộng
PC Nghệ An: Sôi nổi hội thao cụm năm 2018
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023
PC Nghệ An: “ Đối mới - Sáng tạo - Hiệu quả” – Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Ban quản lý dự án lưới điện: Nâng cao đời sống cho CBCNV với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị người lao động PC Yên Bái, PC Phú Thọ: Con người là trước tiên
Hội nghị người lao động năm 2018 tại Công ty Điện lực Hà Nam
Hội nghị người lao động năm 2018 tại Công ty Điện lực Lào Cai
PC Hà Tĩnh: Phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động
PC Tuyên Quang: Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018

 
Top  |  Home