Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Đại hội Các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ 12 nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
2017-01-02 20:18:14

Chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ngày 22/2/2016 Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có văn bản hướng dẫn và kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở năm 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho 20/40 Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, trong đó có: 17 Công đoàn các Công ty Điện lực; 02 Công đoàn Công ty TNHHMTV Thí nghiệm điện và Tư vấn điện; 01 Công đoàn Trung tâm Chăm sóc khách hàng.


 
 
Từ nhiệm kỳ này, các Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm kỳ 5 năm. Do đó công tác triển khai Đại hội được Công đoàn Tổng công ty đặc biệt quan tâm đó là: Tháng 4/2016 Công đoàn Tổng công ty tổ chức tập huấn cho các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Công đoàn cơ sở thành viên về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó Công đoàn Tổng công ty đã định hướng và lưu ý các Công đoàn cơ sở cần quan tâm chú trọng công tác đề án nhân sự Ban chấp hành, đặc biệt là chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên phải đáp ứng được nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả  phong trào trong CNVC lao động và hoạt động Công đoàn của đơn vị.

Qua Đại hội Công đoàn cơ sở năm 2016, cho thấy các đơn vị đã các đơn vị đã thực hiện đúng, đủ các nội dung Đại hội theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty về công tác Đại hội đó là: 

+ Đại hội đúng thời gian quy định; Tranh thủ được sự ủng hộ của chuyên môn, đề xuất với chuyên môn hỗ trợ thêm nguồn kinh phí tổ chức Đại hội; Thực hiện tiết giảm kinh phí như (giảm mời khách, giảm chi phí khánh tiết…).

+ Công tác duyệt kế hoạch Đại hội và đề án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là những đơn vị chuẩn bị chuyển giao giữa nhiệm kỳ hoặc chuyển giao đầu nhiệm kỳ làm rất tốt và đúng quy trình được cấp ủy Đảng rất quan tâm như: Công ty Điện lực Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hải Phòng, Bắc Ninh.

+ Công tác chuẩn bị Đại hội: Các đơn vị đều lập kế hoạch đại hội, hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội các Công đoàn cơ sở thành viên, có những đơn vị đồng chí là Chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm nhưng đã bố trí thời gian đi dự và chỉ đạo Đại hội của 100% Công đoàn cơ sở thành viên, trong đó Công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện Đại hội mẫu tại Công đoàn Cơ quan Công ty và mời các Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên về dự để học tập và rút kinh nghiệm  cho công tác Đại hội tại đơn vị. Một số đơn vị triển khai rất hiệu quả công tác xây dựng đề án nhân sự cho BCH khóa mới bằng việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm từ các Công đoàn cơ sở thành viên như: Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Cạn, Tuyên Quang và Nam Định.

Các đơn vị đã chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và báo cáo kiểm điểm của BCH đầy đủ, chu đáo và nghiêm túc. Đồng thời đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên chuẩn bị các bài tham luận bám sát với các nội dung trong phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn cũng như việc phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng công ty và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, một số bài tham luận có nội dung sâu sắc, có quan điểm và có những đề xuất kiển nghị rất cụ thể như: Công đoàn Cơ quan Công ty Điện lực Thái nguyên, Công đoàn Phòng An toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công đoàn Điện lực Phù Yên Công ty Điện lực Sơn La…

Song bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế cần được rút kinh nghiệm, đó là: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình trước Đại hội chưa nêu được việc phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng công ty nên không có được kết quả từ các phong trào này. Một số đơn vị còn nặng về báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, một số đơn vị thiếu biểu tổng hợp số liệu. Công tác chuẩn bị bài tham luận trước Đại hội còn mang tính hình thức, nội dung tham luận còn nặng về chuyên môn. Một số đơn vị không tranh thủ được sự ủng hộ của chuyên môn trong công tác chuẩn bị Đại hội, do đó lãnh đạo chuyên môn chưa phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn của đơn vị. Nội dung về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới chưa nêu được các giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục còn nói chung chung chưa cụ thể, chưa chủ động đề xuất với chuyên môn đồng cấp trong việc phối hợp triển khai thực hiện công tác Công đoàn cũng như phong trào CNVC lao động của đơn vị. 

Từ kết quả Đại hội các Công đoàn cơ sở trong năm 2016, Công đoàn Tổng công ty đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội năm 2017 cần thực hiện tốt những nội dung đó là: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ trình trước Đại hội phải đánh giá đúng thực chất hoạt động Công đoàn của đơn vị mình, chỉ ra được các mặt mạnh và mặt hạn chế, từ đó phải đề ra các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ mới. phải có biểu số liệu hoạt động trong nhiệm kỳ. Các bài tham luận của các Công đoàn CSTV cần tập trung vào các nội dung phối hợp với chuyên môn trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty; Nội dung phối hợp thực hiện các phong trào thi đua trong CNVC lao động do Công đoàn Tổng công ty hoặc đơn vị phát động; Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên Công đoàn vv… Công tác nhân sự bầu vào BCH Công đoàn khóa mới phải chuẩn bị kỹ, phải báo cáo và xin ý kiến của cấp ủy và trao đổi với Giám đốc đơn vị về công tác chuẩn bị nội dung Đại hội. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của chuyên môn, chủ động đề xuất với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp hỗ trợ kinh phí và phối hợp tổ chức Đại hội…

Để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ 12, kế hoạch tổ chức đại hội các công đoàn cơ sở còn lại sẽ tiến hành Đại hội trong năm 2017 và kết thúc vào tháng 5/2017. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Tổng công ty và sự nghiêm túc triển khai tổ chức Đại hội của các Công đoàn cơ sở, tin tưởng rằng 100% Đại hội các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty và Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ 12 sẽ thành công tốt đẹp./.

Kim Ngọc – CĐ EVNNPC
 
Tin cùng thư mục :
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023
Hội Nghị tập huấn chuyên đề chính sách Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội năm 2018
PC Nghệ An: “ Đối mới - Sáng tạo - Hiệu quả” – Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
Ban quản lý dự án lưới điện: Nâng cao đời sống cho CBCNV với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị người lao động PC Yên Bái, PC Phú Thọ: Con người là trước tiên
Hội nghị người lao động năm 2018 tại Công ty Điện lực Hà Nam
Hội nghị người lao động năm 2018 tại Công ty Điện lực Lào Cai
PC Hà Tĩnh: Phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động
PC Tuyên Quang: Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018
PC Hà Giang: Tăng cường nâng cao trình độ công tác chuyên môn cho người lao động

 
Top  |  Home