Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Đại hội các Công đoàn cơ sở và tiếng nói của đoàn viên công đoàn
 
2017-01-10 08:58:27

 Năm 2016, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (CĐ NPC) đã có 20/40 Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Đây là lần đầu tiên Công đoàn các cấp trong Tổng Công ty thực hiện nhiệm kỳ Đại hội 5 năm theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Dưới đây là một số ghi nhận về công tác tổ chức Đại hội.

Kế hoạch đúng, triển khai trúng 

Để các đơn vị chủ động công tác chuẩn bị Đại hội, tháng 2/2016, Công đoàn EVN NPC đã chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, có quy định cụ thể về thời gian tổ chức Đại hội cho từng đơn vị, bắt đầu từ tháng 6/2016 và kết thúc vào tháng 5/2017. 

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các CĐCS đã triển khai kế hoạch Đại hội các CĐCS thành viên (CĐCSTV). Kế hoạch Đại hội và đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là ở những đơn vị có sự chuyển giao nhiệm kỳ và chuyển giao các chức danh cán bộ chủ chốt của Công đoàn. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ CĐ NPC cho biết: Trước đây, nhiệm kỳ của một số CĐCS bị lệch thời gian so với nhiệm kỳ của CĐ NPC, do đó có một số CĐCS tổ chức Đại hội sau CĐ NPC từ 1 - 2 năm.  Vì vậy, năm 2016 CĐ NPC đã thực hiện điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội CĐCS theo nhiệm kỳ 5 năm. Các CĐCS hoàn thành tổ chức Đại hội mới tiến hành Đại hội CĐ NPC theo đúng Điều lệ của Công đoàn Việt Nam.
 
Có thể nói việc thay đổi từ nhiệm kỳ 2,5 năm lên 5 năm là yếu tố quan trọng các cấp Công đoàn thuận lợi hơn trong triển khai nhiều nội dung hoạt động; có đủ điều kiện cần thiết để xây dựng và tổ chức có hiệu quả hơn các hoạt động trọng tâm, phát triển bền vững cả về nhân sự cũng như phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn. 

 Đánh giá đúng thực chất hoạt động, xây dựng mục tiêu cụ thể

Mỗi Đại hội - Một mục tiêu tổng quát, đây là yêu cầu đối với các CĐCS khi tổng kết quá trình hoạt động của nhiệm kỳ. Vì vậy, báo cáo Đại hội các Công đoàn đã đánh giá được đúng thực chất hoạt động, chỉ ra tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề ra các giải pháp khắc phục nhằm xây dựng CĐCS vững mạnh và giải quyết các vấn đề liên quan đến phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn tại cơ sở. 
 
Ông Phùng Thế Phiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ khẳng định: Để quan hệ lao động trong đơn vị hài hòa, thì Công đoàn phải hết sức chú trọng sự phối hợp với  chuyên môn trong thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Kinh nghiệm Công đoàn PC Phú Thọ rút ra là nội dung hoạt động phải được xây dựng khoa học, sát với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, phương pháp hoạt động mềm dẻo, linh hoạt mới có  thể tập hợp được đoàn viên tham gia.
 
Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch CĐ NPC (bên phải) chúc mừng ông Phùng Thế Phiến tái đắc cử là Chủ tịch Công đoàn PC Phú Thọ.
 
Là một trong những đơn vị phát triển mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa trong lao động sản xuất, riêng năm 2016 PC Bắc Ninh đã có 13 sáng kiến được các cấp công nhận, giá trị làm lợi 14,8 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Phương, Chủ tịch Công đoàn PC Bắc Ninh cho biết: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, chúng tôi đưa ra chỉ tiêu mỗi năm có từ  1 - 15 sáng kiến. Để nâng cao hiệu suất lao động, quan điểm của chúng tôi là mỗi cá nhân dù ở cương vị nào cũng phải  đổi mới lề lối làm việc theo cách làm khoa học, có chất lượng, hiệu quả. 

Tăng năng suất lao động cũng là vấn đề được nhiều đại hội quan tâm.  đoàn PC Quảng Ninh đưa ra chỉ tiêu phấn đấu: phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các biện pháp tăng năng suất lao động từ 8 - 10%/ năm. Giải pháp kèm theo là tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động; đổi mới quản lý doanh nghiệp, tăng cường thực hiện nội quy lao động, các quy chế của Tổng Công ty, đồng thời hoàn thiện hệ thống các quy định của đơn vị có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.  

Những tiếng nói từ cơ sở 

Không khí nghiêm túc nhưng cởi mở và dân chủ được thể hiện trong các Đại hội của các CĐCS trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Các tham luận đã đề cập chi tiết mọi lĩnh vực trong hoạt động SXKD và công tác công đoàn. 

Theo ông Trần Tuấn Anh, Phó Quản đốc Phân xưởng Xây dựng, sửa chữa và Thí nghiệm điện (PC Sơn La): Hiện nay Phân xưởng đã tiếp nhận và triển khai công tác dịch vụ tại 10/10 Điện lực, với 234 người thực hiện các dịch vụ điện lực, gồm thiết kế, xây lắp, thí nghiệm, ghi chỉ số, thu tiền điện.v.v. Để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, Ban Giám đốc Công ty và Công đoàn luôn có sự phối hợp chặt chẽ, liên tục nghiên cứu mở rộng các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thế mạnh của ngành và chú trọng công tác đào tạo, bồi huấn và nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm của từng loại hình kinh doanh dịch vụ điện lực. 

Anh Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Thuận Thành (PC Bắc Ninh) bày tỏ mong muốn: Công đoàn cấp trên thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề để giúp những người làm công tác công đoàn cấp dưới, kiêm nhiệm có dịp giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm ngày càng làm tốt hơn chức năng đoàn thể của mình.

Tham luận chuyên đề Công đoàn tham gia quản lý SXKD, ông Dương Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Tiên Du (PC Bắc Ninh) phát biểu: “Các ủy viên BCH là những người trực tiếp tham gia xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch SXKD và kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chuyên môn về quy chế, quy định, chế độ chính sách… Bên cạnh đó, các phong trào thi đua SXKD có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy việc xây dựng chương trình, nội dung và tiêu chí thi đua phải cụ thể, thiết thực, sát với đặc điểm của đơn vị cơ sở”. 

Lựa chọn nhân sự: Năng lực và Tâm huyết 

“Cán bộ nào, phong trào đấy”, do đó mỗi kỳ Đại hội, việc lựa chọn nhân sự luôn là mối quan tâm hàng đầu của cấp ủy Đảng và đoàn viên công đoàn. Công đoàn EVN NPC đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn các CĐCS về công tác nhân sự, lựa chọn các ủy viên Ban chấp hành là những người có năng lực, giỏi chuyên môn, đặc biệt là phải có sự say mê và tâm huyết với tổ chức Công đoàn, có khả năng quy tụ được quần chúng tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.   
 
Qua Đại hội tại 20 CĐCS, đội ngũ cán bộ chủ chốt Công đoàn đều đảm bảo về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn và có tính kế thừa. Đặc biệt là các CĐCS có thay đổi chức danh Chủ tịch Công đoàn. Nhiều cán bộ trẻ, có năng lực được bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Cạn khóa 8 (nhiệm kỳ 2016 - 2021), là Chủ tịch trẻ nhất trong đội ngũ Chủ tịch Công đoàn tâm sự: Mặc dù đã qua các vị trí công tác như: Giám đốc Điện lực, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự, Trưởng phòng An toàn song khi được bầu làm Chủ tịch tôi vẫn không tránh khỏi sự lo lắng khi nhận nhiệm vụ mới. Song tôi nghĩ rằng, các lĩnh vực công tác đã trải qua là nền tảng quan trọng giúp tôi có thể làm tốt nhiệm vụ trong cương vị người đứng đầu của tổ chức Công đoàn tại đơn vị.

Từ nay đến hết tháng 5, CĐ NPC chỉ đạo các CĐCS tiếp tục Đại hội theo kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ XII vào cuối quý III/ 2017. Để  các đơn vị còn lại làm tốt hơn công tác tổ chức Đại hội, CĐ NPC yêu cầu các CĐCS cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, của Tổng Công ty và CĐ NPC để xây dựng nội dung phương hướng nhiệm vụ. Báo cáo tổng kết phải chỉ ra những mặt làm được và hạn chế; xây dựng chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể gắn với giải pháp để thực hiện. Đối với các tham luận cần đi sâu vào thảo luận về thực thi văn hóa doanh nghiệp, về chấp hành đúng quy trình an toàn trong khi làm việc để bảo vệ bản thân và đồng nghiệp.

Mỗi kỳ Đại hội sẽ là động lực thúc đẩy hoạt động Công đoàn ở cơ sở. Các đại biểu về dự Đại hội CĐCS đều đem theo nguyện vọng, ý chí và sự gửi gắm niềm tin của đông đảo người lao động trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đối với các cấp Công đoàn ngành điện. 

  Tố Vân (Công đoàn TCT Điện lực Miền Bắc)
 
 
Tin cùng thư mục :
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức thăm hỏi các Nữ Công nhân viên chức lao động nhân ngày Gia đình Việt Nam và tháng hành động vì trẻ em
Công Đoàn Điện lực Việt Nam thăm và tặng quà CBCNV Công ty Điện lực Hoà Bình
Đoàn viên công đoàn PC Thái Bình làm theo "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác
PC Yên Bái nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng An toàn vệ sinh lao động và tháng Công nhân năm 2018
PC Bắc Giang: Các hoạt động nhân Tháng công nhân
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc triển khai tháng công nhân bằng những hành động thiết thực
Công đoàn Công ty Điện lực Hoà Bình tổ chức gặp mặt nhân Tháng công nhân năm 2018
PC Điện Biên biểu dương công nhân lao động giỏi năm 2017
Công đoàn PC Bắc Kạn đồng hành cùng người lao động trong tháng công nhân 2018
PC Phú Thọ tổ chức buổi gặp mặt biểu dương Công nhân lao động giỏi cấp Tổng Công ty năm 2018

 
Top  |  Home