Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo mời thầu
 
2017-05-12 13:22:43

 Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu các gói thầu của các dự án sau:

1. Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV BK-G02: Cung cấp, vận chuyển và  lắp đặtVTTB nhị thứ, VTTB phần SCADA, hệ thống thông tin cho dự án TBA 110kV Ba Khe và nhánh rẽ;
Tiểu dự án TBA 110kV Ba Khe và nhánh rẽ 

2. Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HY-G02: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB nhị thứ, VTTB phần SCADA, hệ thống thông tin cho dự án đường dây 110kV và TBA 110kV Hàm Yên 
Tiểu dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV Hàm Yên 

3. Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-G03: Cung cấp, vận chuyển và  lắp đặt VTTB nhị thứ, VTTB phần SCADA, hệ thống thông tin cho dự án ĐZ và TBA 110kV Hưng Nguyên 
Tiểu dự án Đường dây và TBA 110kV Hưng Nguyên 
Thuộc phần vốn dư dự án Phân phối hiệu quả (DEP)

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Được sự uỷ quyền của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lưới điện, sau đây gọi là Bên mời thầu xin mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tại địa chỉ sau:
Phòng Chuẩn bị xây dựng (tầng 8) - Ban quản lý dự án lưới điện 
Địa chỉ: Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022 Fax: (04) 37170971
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 09h00 ngày 11tháng 5năm 2017 đến trước 09h00 ngày 01 tháng 6năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo đảm dự thầu trị giá là: 
- Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV BK-G02: 250.000.000VNĐ(Hai trăm tám mươi triệu đồng);
- Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HY-G02: 140.000.000 VNĐ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng);
- Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-G03: 240.000.000 VNĐ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng);

Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 01 tháng 6 năm 2017.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai sau thời điểm đóng thầu tại:
Phòng họp B (Tầng 2) - Ban Quản lý dự án lưới điện
Địa chỉ: Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022 Fax: (04) 37170971
Ban quản lý dự án lưới điện kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

 Nguyễn Thị Huệ - Ban Quản lý dự án lưới điện

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home