Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo mời thầu
 
2017-05-19 14:33:45

 Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-W01: Xây lắp đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên - Tiểu dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Hưng Nguyên thuộc phần vốn dư dự án Phân phối hiệu quả (DEP) - theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Được sự uỷ quyền của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lưới điện, sau đây gọi là Bên mời thầu xin mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.
 
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tại địa chỉ sau:
 
Phòng CBXD (tầng 8)- Ban quản lý dự án lưới điện 
Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022 Fax: (04) 37170971
 
Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 25  tháng  5 năm 2017 đến trước 9h00 ngày  06 tháng  06 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).
 
Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo đảm dự thầu trị giá là: 280.000.000VNĐ (Hai trăm tám mươi triệu đồng) và phải được gửi đến địa chỉ ghi dưới đây chậm nhất là trước 9h00 ngày  06 tháng  6 năm 2017.
 
Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày  06 tháng 06  năm 2017.
 
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai sau thời điểm đóng thầu tại:
 
Phòng họp B (Tầng 2) - Ban Quản lý dự án lưới điện
Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022 Fax: (04) 37170971
 
Ban quản lý dự án lưới điện kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.   

Phạm Thanh Huyền - Ban quản lý dự án lưới điện
 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home