Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Ban Quản lý dự án lưới điện thông báo gia hạn
 
2017-06-05 18:24:28

 - Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV BK-G02: Cung cấp, vận chuyển và  lắp đặt VTTB nhị thứ, VTTB phần SCADA, hệ thống thông tin cho dự án TBA 110kV Ba Khe và nhánh rẽ;

 
-  Gói thầu NPC/DEP.AF-110kV HN-G03: Cung cấp, vận chuyển và  lắp đặt VTTB nhị thứ, VTTB phần SCADA, hệ thống thông tin cho dự án ĐZ và TBA 110kV Hưng Nguyên 
 
Thuộc phần vốn dư dự án Phân phối hiệu quả (DEP)
 
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ ngày 11/5/2017 đến trước 9h00 ngày 1/6/2017 (Trong giờ hành chính).
 
Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 1/6/2017
 
Nay Ban quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc xin gia hạn với nội dung sau:
 
- Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày 20/7/2016
- Thời gian mở thầu: 9h00 ngày 20/7/2016
 
Thông tin gia hạn đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 1/6/2017 và Báo Đấu thầu ngày 5/6/2017
 

Nguyen Hue Chi - Ban Quản lý dự án lưới điện 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home