Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công đoàn công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở
 
2017-06-15 13:21:34

 Công đoàn là yếu tố mấu chốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.


 

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi tích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hưng Yên  đã chủ động phối hợp cũng với chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.

 Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Công ty tổ chức tốt “Hội nghị người lao động”; triển khai thực hiện nghiêm túc “Thỏa ước lao động tập thể”; duy trì nề nếp đối thoại định kỳ hàng quý giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động; tiếp nhận và giải đáp thỏa đáng những ý kiến đóng góp của CNVCLĐ; công khai minh bạch các chủ trương, chính sách, chế độ và tài chính của Công ty theo quy định.

Thông qua các buổi đối thoại định kỳ đã tạo sự gần gũi, gắn bó, tin tưởng của người lao động và người sử dụng lao động. Hiểu được những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động tìm hướng giải quyết một cách thoả đáng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong điều hành, quản lý của doanh nghiệp, đáp ứng những đ̣òi hỏi chính đáng, hợp pháp của người lao động. Người sử dụng lao động truyền đạt đến người lao động những thông tin đầy đủ, giúp họ hiểu thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, về chế độ chính sách, về tiền lương, về điều kiện làm việc….

 Bên cạnh đó, nhằm góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ, Công đoàn Công ty đã tham gia sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản, nội quy, các quy định của Công ty như: Quy chế trả lương, thưởng, nâng lương - nâng bậc, quy chế tuyển dụng lao động, quy chế khen thưởng - kỷ luật, Thỏa ước lao động tập thể… Việc thực hiện dân chủ, công khai tình hình SXKD và các quy chế, quy định đã tạo điều kiện để người lao động được cùng bàn bạc, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đã thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của tập thể người lao động. Người lao động đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến của mình về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác thông qua các buổi họp, hội nghị chuyên đề, các cuộc họp giao ban hàng tháng từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, tạo sự đồng thuận và cùng chung sức thực hiện.

Qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ tại Công ty Điện lực Hưng Yên, lòng tin của người lao động với người sử dụng lao động ngày càng được củng cố; người lao động được tôn trọng, được lắng nghe, được thấu hiểu và điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của không ngừng được cải thiện. Từ đó tạo ra động lực, khích lệ người lao động đem công sức, kiến thức của mình cống hiến cho Công ty, làm tăng năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn đinh và phát triển tại doanh nghiệp. Cũng từ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, Công ty Điện lực Hưng Yên là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn thành thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cấp trên giao, nhiều năm liên tục không để xảy ra tai nạn lao động, đặc biệt năm 2016, Công ty là đơn vị dẫn đầu toàn diện trong 27 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

                                Việt Phương-Thế Dũng- PC Hưng yên 

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC: Tăng cường phối hợp với chuyên môn để làm tốt công tác Công đoàn
Công đoàn EVNNPC thăm hỏi các đơn vị trực Tết vùng khó khăn
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc: Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017
Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc: Thăm và chúc Tết Điện lực Sông Mã, Điện lực Sốp Cộp (PC Sơn La)
PC Bắc Kạn: Thăm hỏi, động viên và chúc tết CBCNV tại các Điện lực và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng
Chi nhánh lưới điện Hà Tĩnh quan tâm chăm lo tết cho người lao động
PC Sơn La: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
PC Tuyên Quang: Điện lực Thành phố Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018
Công đoàn EVNNPC được nhận cờ thi đua toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên và chúc tết CBCNV Công ty Điện lực Điện Biên

 
Top  |  Home