Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Văn bản chỉ đạo của NPC
Chỉ thị 09/CT - BCT ngày 17/4/2014 về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
Nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất. Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

2014-05-21 16:33
-1129
Văn bản số 257/EVNNPC-CĐ
Văn bản số 257/EVNNPC-CĐ

2014-02-23 12:01
-1216
Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014
Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, đảm bảo tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động

2014-02-23 12:00
-1216
Thông báo kết luận cuộc họp triển khai nghị quyết liên tịch số 5270/NQLT-EVN NPC-CĐ ngày 06/12/2013
Ngày 15/12/2013, Ông Dư Cao Minh - Phó Tổng giám đốc đã chủ trì cuộc họp với sự tham dự của Ông Nguyễn Văn Tiệp - Chủ tịch Công Đoàn

2014-01-22 14:25
-1248
Nghị quyết liên tịch của Tổng Giám Đốc và Ban thường vụ Công Đoàn Tổng Công Ty Điện lực Miền Bắc.
Năm 2013 mặc dù toàn Tổng công ty đã có nhiều cố gắng trong công tác an toàn lao động, nhưng không hiệu quả. Số vụ TNLĐ trong sản xuất kinh doanh xảy ra hàng tháng, với tổng số 14 vụ

2014-01-22 14:25
-1248
Top  |  Home