Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.
 
2017-09-21 17:39:26

1.    ĐẶT VẤN ĐỀ  GIẢI PHÁP NHẬP DỮ LIỆU:


-   Do hiện tại công việc tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế bằng phần mềm Smart Simulator để báo cáo Tổng Công ty phải nhập rất nhiều dữ liệu. Trong đó phần nhập dữ liệu của các TBA PP trên các đường dây cần tính toán tổn thất như các thông số S(kVA), P0 (kW), P k (kW),  ACmis (kWh).

-   Các phần nhập dữ liệu khác của đường dây như chủng loại dây, chiều dài đường dây (km), các vị trí lắp đặt tụ bù trên đường dây sẽ nhập theo các đường dây trung thế.

-    Vì vậy để thuận tiện cho quá trình nhập dữ liệu phần TBA phân phối trên các đường dây trung thế, tôi sử dụng hàm Vlookup để tìm và lọc dữ liệu từ các trường có sẵn ở bảng dữ liệu được lập trước P0, Pk,S; bảng dữ liệu các thông số gồm mã Cmis của các TBA phân phối và sản lượng điện nhận đầu nguồn của các TBA phân phối sẽ được chuyển sang từ chương trình Cmis.

-   Sau khi nhập dữ liệu thông số phần đường dây trung thế. Bước tiếp theo dùng hàm Vlookup để tìm và lọc dữ liệu từ các trường có sẵn ở bảng dữ liệu được lập trước P0 (kW), Pk (kW), S (kVA); bảng dữ liệu các thông số gồm mã Cmis của các TBA phân phối và sản lượng điện nhận đầu nguồn của các TBA phân phối sẽ được chuyển sang từ chương trình Cmis (kWh).

-  Bước tiếp theo sau khi nhập xong dữ liệu vào sheet Input, tiếp tục chạy chương trình phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế.


2.     HIỆU QUẢ THU ĐƯỢC TỪ GIẢI PHÁP:


- Giảm được thời gian nhập dữ liệu phần TBA phân phối khi tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế bằng phần mềm Smart Simulator vấn thiết kế sửa chữa lưới điện.

-  Tạo được kho dữ liệu TBA phân phối (P0, Pk, S, ACmis) để thuận tiện khi tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế.

-   Lập được sơ đồ một sợi các đường dây trung thế (gồm có các vị trí cột lắp đặt tụ bù trên đường dây) phục vụ công tác quản lý kỹ thuật vận hành tại các Điện lực.

DÙNG HÀM VLOOKUP ĐỂ NHẬP DỮ LIỆU ACmis TBA PHÂN PHỐI


DÙNG HÀM VLOOKUP ĐỂ NHẬP DỮ LIỆU TBA PHÂN PHỐI (P0, Pk, S)

Ngô Thanh Tùng - PC Hà Nam

 
Tin cùng thư mục :
Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Thông báo không tổ chức phiên bán cổ phần của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
EVNNPC: Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến
EVNNPC thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
EVNNPC : Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP thiết bị Điện miền Bắc
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Top  |  Home