Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thăm Công ty Điện lực Bắc Giang
 
2017-10-27 08:12:39

Lên thăm PC (*) Bắc Giang
Đường đi, nhà cửa đàng hoàng hơn xưa.
Sông Thương nhớ tiếng đò đưa
Gà đồi, mỳ Chũ đã thừa tiếng vang

Vải thiều Lục Ngạn "quả vàng"
Ngọt, ngon bổ dưỡng xuất sang Úc,Tầu...
Điện năng đi trước đón đầu
Giúp dân cả tỉnh làm giầu thành công!

Tăng cường đoàn kết công nông
Đường dây tải điện băng đồng vươn xa.
Phố phường, rừng núi mọi nhà
Đều khen ngành Điện tỉnh ta tuyệt vời!(**)

Câu ca Quan họ gọi mời
"Ra về lưu luyến không rời tay nhau"
Mong rằng gặp lại lần sau
Công ty sẽ đứng tốp đầu ngành ta!

(*) PC: Tên viết tắt bằng tiếng Anh của Công ty Điện lực
(**)Chỉ số khách hàng hài lòng của Công ty ngày càng tăng (theo BC của Cty).

 Nguyễn Ngọc Nữ, Kế toán B5 NPC đã về hưu.

 
Tin cùng thư mục :

 
Top  |  Home