Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Lục Nam
 
2017-11-08 17:09:53

Ngày 05/11/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức nghiệm thu đóng điện MBA T2, trạm biến áp 110 kV Lục Nam.

Trạm biến áp 110kV Lục Nam đặt tại Thị trấn Đồi ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang với quy mô dự án là 2 MBA x 40MVA-110/22kV và 12 xuất tuyến 22kV, 35KV. Máy biến áp (MBA) T1 công suất 40 MVA và 7 xuất tuyến 22kV, 35KV được Tổng công ty Điện lực đóng điện vào năm 2014.

Cùng ngày, Tổng công ty Điện lực đã triển khai giai đoạn hai lắp một MBA T2 công suất 40 MVA và 5 xuất tuyến 22kV, 35KV. Sau khi đóng điện, chủ đầu tư đã bàn giao công trình cho Công ty lưới điện Cao thế miền Bắc quản lý vận hành.

 


 

Công nhân kiểm tra thiết bị trước khi đóng điện MBA T2


MBA T2, trạm biến áp 110 kV Lục Nam đưa vào vận hành sẽ bổ xung công suất nguồn, linh hoạt trong vận hành cấp điện giữa máy T1 và T2; đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tại trọng điểm như Công ty Khải Thừa, Công ty Khải Thần... và tạo liên kết mạch vòng trong cấp điện giữa 03 trạm 110 kV Đồi Cốc, Lục Nam và Lục Ngạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải ngày càng cao tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho các doanh nghiệp, cấp điện cho nhân dân trong những tháng cuối năm 2017 của 03 huyện miền núi theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang.
 


   

CBCNV Trạm 110 Song Khê đóng điện


Được biết, ngày 22/10/2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đóng điện thành công đưa vào vận hành dẫy tủ 22kV thuộc thanh cái C42 dự án lắp máy biến áp T2 trạm 110kV Song khê- Nội hoàng chống quá tải mùa khô năm 2017.                                                                           Trần Văn Thống - PC Bắc Giang

 
Tin cùng thư mục :
PC Sơn La: Triển khai các chương trình hướng đến tháng Tri ân khách hàng
Dự án KFW tại Thái Nguyên: Cải thiện, nâng cao chất lượng điện nông thôn
EVNNPC học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tham gia tập huấn pháp luật 2017 do EVN tổ chức
PC Bắc Giang: Xây dựng hình ảnh bằng những việc làm thiết thực
Công ty Điện lực Bắc Giang với phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình thực hiện chuyển từ điểm đấu chữ T sang Transit đối với Trạm 110kV Nho Quan
PC Sơn La:Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Hội nghị khoa học và công nghệ Điện lực toàn quốc - điểm nhấn của năm khoa học công nghệ 2017
Hội nghị đối thoại định kỳ với người lao động tại Xí nghiệp dịch vụ điện lực

 
Top  |  Home