Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
 
2017-11-20 08:44:51

 Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mức
 
Địa chỉ: Bản Hô Mức, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
 
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
 
Vốn điều lệ: 451.000.000.000 đồng
 
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 
Giá khởi điểm: 17.100 đồng/cổ phần
 
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 14.601.125 cổ phần
 
Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 14.601.125 cổ phần
 
Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 18/11/2017 đến 15h30 ngày 11/12/2017 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30-17h00 các ngày làm việc)
 
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/12/2017
 
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
 
Thời gian và địa điểm đấu giá:
 
+ Thời gian: 08h30 ngày 18/12/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/12/2017 đến 16 giờ ngày 28/12/2017
 
Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 20/12/2017 đến ngày 25/12/2017
 
File đính kèm:
 
 
 
Tin cùng thư mục :
Đóng điện vận hành an toàn Dự án Lắp MBA T2 TBA 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Thông báo không tổ chức phiên bán cổ phần của CTCP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
EVNNPC: Không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Chiến
EVNNPC thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến
Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện lực miền Bắc sở hữu
EVNNPC : Thông báo bán đấu giá cổ phần tại Công ty CP thiết bị Điện miền Bắc
Dùng hàm Vlookup nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Simulator để tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật các đường dây trung thế trên lưới điện tỉnh Hà Nam”.
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông Báo: Giao dịch cổ phiếu CVC
Top  |  Home