Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
EVNNPC họp định kỳ đề án Nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh và Năng suất lao động (SXKD-NSLĐ) giai đoạn 2016 – 2020
 
2017-12-05 13:26:04

 Vừa qua, tại Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến Đề án Nâng cao hiệu quả Sản xuất kinh doanh và Năng suất lao động (SXKD-NSLĐ) giai đoạn 2016 – 2020 định kỳ tháng 11/2017 với sự tham dự các ông (bà) trong Ban Tổng giám đốc, các Ban Tổng công ty và các Công ty Điện lực tỉnh, Ban Quản lý dự án (QLDA) Lưới điện, Ban QLDA Phát triển điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc;

Theo thông báo kết luận cuộc họp, Ông Thiều Kim Quỳnh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc kết luận chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Tổng giám đốc, các ban chuyên môn và các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả SXKD - NSLĐ giai đoạn 2016-2020.

Đối với Các Ban Tổng công ty, yêu cầu các đồng chí Trưởng ban phải chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Để công tác cải cách hành chính đi vào thực chất, hiệu quả, các Ban chuyên môn Tổng công ty nghiên cứu hoàn thiện công tác giao kế hoạch theo hướng chuyên nghiệp, cụ thể, hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của phân hệ Kế hoạch tài chính ERP.

Ban Kế hoạch: Kiểm soát chặt chẽ chi phí phân phối bình quân với tất cả các yếu tố chi phí đảm bảo không vượt kế hoạch EVN giao. Đôn đốc các đơn vị bám sát định mức chi phí sửa chữa lớn để thực hiện tối ưu, hiệu quả kế hoạch sửa chữa lớn được Tổng công ty giao. Chủ trì phối hợp Ban Tài chính kế toán và Ban Kỹ thuật xem xét đưa vào sử dụng nguồn vốn sửa chữa lớn của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đối với các hạng mục sửa chữa lớn, thay MBA và thiết bị bị sự cố TBA 110kV Yên Bình 2, TBA 220kV Phú Bình, … đảm bảo đúng tính chất nguồn vốn và sử dụng tối ưu nguồn vốn SCL theo định mức của NGC. Chủ trì phối hợp với các Ban triển khai phân hệ Kế hoạch tài chính thuộc hệ thống ERP về công tác kế hoạch bao gồm: lập – duyệt – giao - điều chỉnh – báo cáo thực hiện kế hoạch đồng bộ thống nhất từ EVN xuống các Tổng công ty và đến đơn vị cấp 3, bao gồm toàn bộ kế hoạch SXKD điện, sản xuất kinh doanh khác, Đầu tư xây dựng (ĐTXD), Kế hoạch tài chính. 

Ban Kinh doanh: Đôn đốc các đơn vị triển khai đầy đủ các dịch vụ điện trực tuyến điện tử theo Quyết định 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017; đẩy mạnh công tác thu nộp tiền điện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu EVN giao về tỷ lệ thu tiền 99,7%, không để nợ khó đòi năm 2017 cao hơn năm 2016.

Ban Kỹ thuật: Chủ trì phối hợp Ban ĐT đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ hồ sơ quản lý môi trường, chất thải nguy hại, quy chế bảo vệ môi trường đúng chỉ đạo của EVN đối với các dự án lưới điện 220kV, 110kV. Phối hợp với các đơn vị thống kê báo cáo EVN các đường dây và TBA 110kV có hệ số mang tải đầy tải hoặc non tải do đấu nối nhằm giải tỏa công suất các Nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ban Quản lý Đầu tư: Đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện các dự án ĐTXD hoàn thành đúng tiến độ Tổng công ty giao, đặc biệt đối với các dự án 110kV do Ban QLDA Lưới điện, Ban QLDA Phát triển điện lực và Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc được giao quản lý A theo Quyết định số 1368/QĐ-EVN ngày 30/12/2016.

Ban Quản lý Đấu thầu: Đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng, hạn chế hình thức chỉ định thầu. Kiểm soát chặt chẽ kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các đơn vị.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu các Công ty Điện lực thực hiện các giải pháp đẩy nhanh các thủ tục cấp điện mới cho khách hàng, đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục cho khách hàng để nâng cao giá bán điện bình quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch điện thương phẩm Tổng công ty giao. Rà soát kế hoạch cắt điện có kế hoạch để cải tạo, sửa chữa, kết hợp lịch cắt điện lưới điện 110kV và lưới điện phân phối để giảm thời gian mất điện của khách hàng. 

Cập nhật đầy đủ các thông tin dự án ĐTXD trên phần mềm quản lý ĐTXD (IMIS) để có hệ thống số liệu phục vụ công tác quản trị, lập kế hoạch ĐTXD trên phần mềm Kế hoạch tài chính ERP.

Các đơn vị thực hiện nghiêm phần tổ chức thực hiện theo QĐ số 1868/QĐ-EVNNPC ngày 23/6/2017 Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Phương Dung. Ban QHCĐ biên tập

 
Tin cùng thư mục :
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị diễn tập chiến đấu năm 2018
PC Thái Nguyên: Gia tăng tiện ích cho khách hàng bằng ứng dụng công nghệ
Công ty Điện lực Hòa Bình với nhiều giải pháp giảm tổn thất Điện năng
Phát động cuộc thi "Tổng công ty Điện lực miền Bắc - 50 năm xây dựng và trưởng thành"
Lãnh đạo Tổng Công ty gặp mặt đoàn cán bộ tham gia chương trình đào tạo quản lý về phát triển tổ chức tại PLN Indonesia trong khuôn khổ chương trình Hapua
Nghiệm thu đóng điện Công trình tiểu dự án ĐZ và TBA 110kV Hàm Yên Tuyên Quang
Phạm Thị Quyên giải nhất Hội thi “Kể chuyện về những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác”
Ghi nhận từ Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Công ty Điện lực Sơn La năm 2018
Phóng sự: Công ty Điện lực Hưng Yên chuẩn bị phương án với cơn bão số 6

 
Top  |  Home