Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc hiện nay
 
2017-12-29 07:24:36

 Số liệu báo cáo chưa đầy đủ của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, năm 2016, xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn làm 8251 người bị nạn, trong đó có 799 vụ tai nạn chết người làm 862 người chết. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, cả nước cũng đã xảy ra hơn 4.000 vụ tai nạn làm 418 người chết. Qua thống kê, phần lớn các vụ tai nạn lao động nguyên nhân chủ yếu là do con người. Do đó, việc phòng, chống tai nạn lao động phải bắt đầu từ văn hóa lao động. Người lao động có ý thức tự bảo vệ mình, chấp hành nội quy, quy trình an toàn lao động. 

Văn hóa an toàn lao động được hiểu là văn hóa mà ở đó quyền được hưởng một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh của người lao động được các ngành, các cấp coi trọng. Đó là văn hóa mà trong đó Chính phủ, các cấp chính quyền, người sử dụng lao động và người lao động với một hệ thống các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ được tham gia tích cực vào việc đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh; đó là văn hóa mà nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu.

Trong doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động chính là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa doanh nghiệp. Theo đó, các cơ chế, chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong khu vực có quan hệ lao động cũng được thúc đẩy, thông qua các quy định hướng dẫn chi tiết về kiểm soát nguy cơ và rủi ro.Xây dựng văn hoá an toàn lao động chính là xây dựng các nội dung phải thực hiện để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; xây dựng ý thức, tác phong thói quen làm việc an toàn; xây dựng các quy tắc, các chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan và tham gia quá trình lao động sản xuất đối với các vấn đề quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

Xây dựng văn hóa an toàn lao động đem lại những lợi ích to lớn. Xây dựng và nâng cao văn hoá an toàn lao động trong doanh nghiệp vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của doanh nghiệp.Đối với người lao động: Văn hóa an toàn lao động tạo ra một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, và phấn khởi cho người lao động. Qua đó, người lao động không những được đảm bảo về tính mạng mà còn có tinh thần thoải mái, làm việc có hiệu quả, nâng cao năng suất, góp phần nâng cao thu nhập cá nhân.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có bề dày kinh nghiệm gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, luôn là đơn vị đi đầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Những năm gần đây Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã quan tâm và đặt công tác quản lý an toàn lao động lên là một nhiệm vụ hàng đầu trong sản xuất kinh doanh, từ đó đã dần dần tạo được nề nếp, thói quen chấp hành kỷ luật và tuân thủ quy trình , quy định trong làm việc, bước đầu đã có kết quả nhất định, chuyển biến trong công tác an toàn. 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung cấp điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành phía Bắc, gồm có các đơn vị thành viên: 27 Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và các đơn vị phụ trợ, với tổng số: 282 Điện lực, 54 Chi nhánh và Trung tâm Thí nghiệm Điện.Khối lượng đường dây và TBA quản lý vận hành gồm: 2 TBA 220kV; 218 TBA 110kV, 8.187 km đường dây 110kV; gần 60.000km đường dây trung thế; 221 trạm TBA trung gian, gần 47.162 TBA phân phối, 149.428 km đường dây 0,4kV. 

Hiện nay lực lượng lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc là 27.452 người (sản xuất kinh doanh điện 24.458 người, sản xuất khác 2.994 người), cơ cấu lực lượng lao động: Trên đại học 613 người (2,23%), Đại học 11.729 người (42,68%), Cao đẳng 1.879 người (7,2%), Trung cấp 4.384 người (15,97%), Công nhân kỹ thuật 8.778 (31,97%) đây chính là một nguồn lực thuận lợi rất lớn để xây dựng văn hóa an toàn tại NPC. 

Với địa bàn quản lý rộng, địa hình phức tạp bao gồm cả miền núi, đồng bằng, trung du và hải đảo, lưới điện hạ áp nông thôn khi tiếp nhận được đầu tư lâu ngày đã xuống cấp chưa được cải tạo nâng cấp kịp thời do còn hạn chế về nguồn vốn, trình độ lao động không đồng đều giữa miền xuôi và các tỉnh miền núi; tuổi lao động bình quân cao ( 45 tuổi) đây là lực lượng lao động có kinh nghiệm nhưng do tuổi đã cao, thường hay mắc các bệnh tim mạch và tâm sinh lý không ổn định, từ đó dẫn đến sức lao động giảm do đó khó khăn cho việc thực hiện các công việc trên caovà các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, mặt khác cũng khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các công nghệ mới.

 Người lao động chưa hình thành được ý thức và tự ý thức vềan toàn, chưa thay đổi những thói quen để hướng tới an toàn lao động và biết cách nhận biết, nhận diện các mối nguy hiểm , từ đó chưa đánh giá được mức độ rủi ro khi làm việc để đưa ra các phương án phòng ngừa. Vận hành thiết bị không đúng quy trình thao tác, làm công việc không đúng chuyên môn kĩ thuật được đào tạo. Do sức khỏe, tâm lí không tốt dẫn đến làm sai các bước thao tác hoặc làm nhanh, làm ẩu.

Thời gian qua Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tập chung nhiều nguồn lực và thực hiện nhiều các giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn lao động. Đặc biệt các giải pháp ngắn hạn, trung hạn trên đã đem lại hiệu quả nhất định trong công tác quản lý an toàn tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong năm 2016 và 2017. Đó là kết quả của việc đã xây dựng được các qui định, qui chế phù hợp với thực tế sản xuất; đã áp dụng đúng các phương pháp huấn luyện ATVSLĐ, QTATĐ; phương pháp kiểm tra, kiểm soát trong công tác quản lý an toàn tức là từng bước đã dần hình thành, xây dựng được bước đầu về văn hóa an toàn tại Tổng công ty;

Tuy nhiên để công tác quản lý an toàn lao động được phát huy hiệu quả hơn nữa và tiến đến bền vững thì  ngoài việc duy trì các biện pháp quản lý, các giải pháp đã thực hiện trong thời gian qua, thì nhất thiết cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để tiếp tục nâng cao ý thức của người lao động và người sử dụng lao động; Song song với đó việc hoàn thiện các qui chế, qui trình, qui định, việc đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, đầu tư mua sắm trang bị công cụ , dụng cụ an toàn hiện đại phù hợp với nhu cầu sản xuất, trang bị đầy đủ BHLĐ cá nhân cho người lao động là hết sức cần thiết để tiến tới xây dựng văn hóa an toàn tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Để đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong thời gian tới,Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần chú trọng, tập trung nguồn lực thực hiện nhóm các giải pháp trong công tác huấn luyện, tuyên truyền, quản lý an toàn như sau:

Một là, phải duy trì việc đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị kiểm soát công tác trên lưới hàng ngày, hàng tuần, thực hiện kiểm soát điện bằng hình ảnh, bằng điện thoại và trực tiếp tại hiện trường công tác; Nâng cao chất lượng lập, duyệt PATCTC&BPAT, PCT, PTT, LCT. Xây dựng phần mềm viết phiếu công tác, kiểm soát phiếu công tác để giảm thiểu thời gian, trình tự thủ tục thực hiện phiếu công tác; Phần mềm kiểm soát An toàn đối với các công việc trên lưới điện thay cho việc kiểm soát trên ứng dụng google drive miễn phí như hiện tại.Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt an toàn đầu giờ, phổ biến biện pháp an toàn đối với từng công việc; tạo nên một thói quen an toàn trước khi làm việc đối với người lao động.

Hai là, triển khai tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục về công tác KTAT, những nguy cơ gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động; từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện.Rà soát ban hành các qui trình vận hành đường dây và thiết bị phù hợp thực tế lưới điện, quy trình sử lý sự cố lưới điện theo đúng với các qui định tiêu chuẩn của Nhà nước; tổ chức huấn luyện, diễn tập thành thạo cho người lao động. Luôn ưu tiên đặt an toàn lên hàng đầu, an toàn là trên hết khi triển khai công việc, kể cả đối với các công việc xử lý sự cố mang tính đột xuất.Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn chất lượng tốt, gọn nhẹ và phù hợp, mua sắm trang bị BHLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân bền đẹp, nâng cấp, trang cấp các phương tiện tiên tiến cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu công việc;

Ba là, phải rà soát các qui chế, qui trình, qui định trong quản lý ATVSLĐ nội bộ, sửa đổi để phù hợp thực tế sản xuất tại các đơn vị; trong dài hạn đến năm 2020 nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ứng dụng, trang bị các công cụ dụng cụ sản xuất tiến tiến giảm sức lao động và nguy cơ mất an toàn.Xây dựng các qui định đảm bảo an toàn cho các TBA không người trực, Trung tâm điều khiển từ xa, các tổ trực, tổ thao tác lưu động,... Áp dụng khoa học công nghệ tự động hóa vào SXKD điện, nhằm tiết giảm lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Xây dựng các qui định đảm bảo an toàn cho công tác sửa chữa nóng lưới điện nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện công tác, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường, công tác kiểm tra, tự kiểm tra quản lý ATVLSLĐ tại đơn vịnhằm kịp thời phát hiện  các tồn tại, nguy cơ mất an toàn đưa ra các giải pháp cải thiện, khắc phục tồn tại.Nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng tránh.Thực hiện chương trình kiểm tra chéo công tác ATVSLĐ giữa các đơn vị trực thuộc, tạo cơ hội cho các đơn vị giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác ATVSLĐ.

Năm là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ người quản lý tới người lao động kể cả đối với nguồn nhân lực khi tuyển dụng; chất lượng khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, thực hiện điều dưỡng, chăm sóc tốt sức khỏe người lao động; quản lý kiểm soát chặt chẽ sức khỏe người lao động trước khi thực hiện công việc, phân công công việc cụ thể và phù hợp đối với người lao động có sức khỏe yếu. Bổ sung nhân sự trực tiếp sản xuất phù hợp với sự tăng trưởng của lưới điện, đưa quyền lợi và gắn trách nhiệm của các chức danh trong phiếu công tác tương ứng với trách nhiệm qui định trong QTATĐ.

Sáu là, phải thực hiện tốt chế độ báo cáo TNLĐ, BNN, báo cáo công tác ATVSLĐ một cách kịp thời đầy đủ theo quy định của nhà nước; thực hiện điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn lao động, kịp thời phổ biến cho người lao động rút kinh nghiệm.Thống kê theo dõi đầy đủ diễn biến, rút kinh nghiệm các vụ sự cố để theo dõi, đánh giá, tìm ra các giải pháp phòng ngừa đúng đắn, không để xảy ra các vụ tai nạn lao động tương tự trước đó.Thực hiện chế tài xử phạt trong xử lý trách nhiệm trong công tác an toàn, trừ điểm trong xét thưởng vận hành an toàn điện; quan tâm đến chế độ khen thưởng trong công tác an toàn,tôn vinh người làm tốt ATVSLĐ, đặc biệt chú ý khen thưởng đột xuất; Có các hình thức động viên tinh thần, vật chất hợp lý.

Bẩy là, tăng cường các giải pháp trong công tác huấn luyện. Thực hiện huấn luyện đào tạo các cán bộ an toàn tiêu biểu ở cơ sởthành các giảng viên ATVSLĐ; tập hợp thống nhất bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với các nhóm đối tượng công nhân, sát với chuyên môn nghiệp vụ công tác và phù hợp với bậc an toàn điện, để thực hiện đồng bộ trong Tổng công ty. Nâng cao   nhận thức và chất lượng công tác huấn luyện ATVSLĐ, huấn luyện QTATĐ định kỳ cho các cán bộ quản lý và người lao động tại các đơn vị. Mọi cán bộ quản lý các cấp đều phải nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong ATVSLĐ và phải cam kết thực hiện tốt ATVSLĐ cho đơn vị mình trực tiếp quản lý. Tổ chức tham quan học tập, tìm hiểu các giải pháp ngăn chặn TNLĐ tại các nước khu vực ASEAN, xem xét hợp tác quốc tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác quản lý an toàn tại các nước khu vực ASEAN và tích cực học hỏi mô hình xây dựng văn hóa an toàn ở các nước trên thế giới.Chỉ đạo các đơn vị thực hiện diễn tập xử lý sự cố, diễn tập an toàn, diễn tập công tác PCTT&TKCN (Ba trong Một) trong quý 1 hàng năm.

Tám là, tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của công tác truyền thông trong các mặt công tác, sản xuất, kinh doanh của Công ty, đơn vị.Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo tới 100% CBCNV; phối hợp với tổ chức Công đoàn, đoàn thể các cấp tuyên truyền cho CBCNV không sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông.Thúc đẩy các tổ chức đoàn thể tham gia công tác động viên, tuyên truyền về ATVSLĐ; đặc biệt phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, xây dựng Đoàn thanh niên là nòng cốt trong các hoạt động phong trào tuyên truyền về ATVSLĐ.Thực hiện công tác tuyên truyền sâu, rộng công tác ATVSLĐ, tuyên truyền BV HLATLĐCA trong CBCNV và bà con nhân dân, học sinh các trường học khu vực có các đường dây cao áp đi qua. Tăng cường thông tin, tuyên truyền nhằm từng bước thay đổi ý thức, thái độ, tạo niềm tin và những giá trị cho người lao động khi họ là một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn lao động.Xây dựng truyền thống văn hóa doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu, gìn giữ bản sắc và uy tín của doanh nghiệp gắn liền với ATVSLĐ...

Ths Mai Quang Hùng 

                     Trưởng Ban An toàn - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

9 nguyên nhân dẫn đến thất bại của văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp

http://thongtinantoan.com/web/vi/news/Q-ly-va-giam-thieu-rui-ro/9-nguyen-nhan-pho-bien-lam-that-bai-van-hoa-an-toan-1770/


1. Quá tự tin: Lãnh đạo và nhân viên doanh nghiệp vẫn đang chìm đắm trong những thành công ở quá khứ. Do đó, không nhận ra vấn đề ở mức thấp và vẫn không nhận biết về các mối nguy hiểm.

2. Cô lập: Có ít tương tác, trao đổi học hỏi với các tổ chức tương tự khác, các chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước... Tham quan học hỏi kinh nghiệm hiếm khi được thực hiện hoặc thực hiện ở dạng "du lịch công nghiệp", hơn là học hỏi và áp dụng các mô hình hiệu quả. Kết quả là, tổ chức bị tụt hậu trong ngành công nghiệp ở nhiều lĩnh vực hoạt động và thậm chí có thể không hề hay biết về điều đó.

3. Đề phòng và đối phó:  Luôn suy nghĩ với tâm lý đề phòng và “thực hiện một cách tối thiểu” theo các khuyến cáo của các cơ quan quản lý nhà nước hay các đơn vị chuyên nghiệp. Trong nội bộ tổ chức, người lao động không được tham gia, tham vấn và không được lắng nghe, trình bày về các mối bận tâm, hay những vấn đề mất an toàn tại nơi làm việc. Mối quan hệ đề phòng và đối phó cản trở việc giao tiếp cởi mở.

4. Vận hành không theo thủ tục quy trình và yếu kém về mặt trình độ kỹ thuật: Các quy trình, thủ tục  vận hành không được tuân thủ hoặc không được thiết lập. Thiếu các biện pháp k luật cần thiết. Yếu kém về mặt kỹ thuật, người lao động thiếu kỹ năng, cũng như thiếu sự liên kết trong hoạt động sản xuất.

5. Chỉ ưu tiên cho sản xuất: Những vấn đề liên quan đến an toàn đều bị nán lại, việc sửa chữa bảo trì bị trì hoãn chỉ ưu tiên cho vấn đề sản xuất. An toàn chỉ là khẩu hiệu và không được thực thi một cách rõ ràng trong hoạt động, trao đổi của CBCNV tại nơi làm việc.

6. Quản lý thay đổi không phù hợp: Các sự thay đổi trong tổ chức, cắt giảm nhân sự, nghỉ hưu và thay đổi vị trí làm việc được tiến hành trước khi đánh giá tác động của nó. Việc tuyển dụng hay đào tạo không được áp dụng để bù đắp cho sự thay đổi đó. Các quy trình và thủ tục không hỗ trợ cho việc quản lý sự thay đổi.

7. Quản lý sự cố: Những sự cố, tổn thất đáng kể trong sản xuất không được ghi nhận và bị xem nhẹ; công tác ứng phó với các sự kiện và các điều kiện không an toàn không được triển khai tích cực. Nguyên nhân về mặt hệ thống của các sự cố không được khai thác, phân tích đầy đủ.

8. Lãnh đạo không hiệu quả: Các quản lý đề phòng, thiếu kỹ năng đội nhóm hay kỹ năng giao tiếp. Các quản lý thiếu kiến thức về nhà máy hay thiếu kinh nghiệm vận hành. Các quản lý cấp cao không để tâm đến các vấn đề vận hành và không thể hiện tinh thần trách nhiệm, thiếu chỉ đạo, giám sát đối với công tác an toàn.

9. Thiếu tính tự phê: Việc giám sát trong tổ chức thiếu tính khách hay chỉ cung cấp những tin tốt. Quá trình đánh giá nội bộ không phát hiện vấn đề hoặc không giải quyết vấn đề một cách triệt để; hay kết quả đánh giá không được triển khai khắc phục đúng thời điểm để tạo ra sự khác biệt.

 

 
Tin cùng thư mục :
PC Sơn La: Huấn luyện Kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2018
Truyền hình Quốc hội: Công ty Điện lực Sơn La tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
PC Thái Bình: Triển khai kiểm tra chéo công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc tổ chức Hội nghị hướng dẫn, giải đáp vướng mắc khi sử dụng các ứng dụng công nghệ
PC Nam định tổ chức huấn luyện mạng lưới an toàn vệ sinh viên 2018
PC Hà Nam tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân dân
Cản trở thi công đường điện còn đánh cán bộ xã nhập viện
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động
PC Lạng Sơn: Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, an toàn vệ sinh viên
Top  |  Home