Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác Kinh doanh, dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp
 
2018-02-07 18:30:22

Năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện hệ thống điện Quốc gia tiếp tục đảm bảo tốt việc cung cấp điện, phụ tải của miền Bắc vẫn duy trì tăng trưởng ở mức cao. Tuy nhiên, năm 2017 EVNNPC cũng gặp phải không ít khó khăn, bất lợi, đó là những diễn biến bất lợi của thời tiết, biến đổi phức tạp gây ra những thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện ở một số địa phương, lưới điện còn chắp vá chưa cải tạo được. Ở nhiều nơi công nhân phải làm việc trên địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo khiến lực lượng làm kinh doanh phải bám địa bàn dân cư, công tác quản lý khách hàng, thu tiền điện không hề dễ dàng. Mặt khác, còn có những thách thức lớn chính từ nội tại, đó là sự trì trệ về tư duy không chịu đổi mới, đang tồn tại trong một bộ phận không nhỏ từ cấp lãnh đạo đến người quản lý và người lao động, đó là những rào cản trong tiến trình đổi mới và phát triển của Tổng Công ty.

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC 

 

Khách hàng là trung tâm làm trọng tâm trong công tác kinh doanh.

 
Toàn Tổng Công ty đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, kinh doanh bán điện và dịch vụ khách hàng lấy phương châm “Khách hàng là trung tâm” làm trọng tâm cho mọi hành động. Tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là về quy trình thủ tục, cơ chế. Với mục tiêu cao nhất là hiệu quả kinh doanh và cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong điều kiện có thể. Do đó, năm qua Tổng Công ty đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. 
Có thể khẳng định, hoạt động quản lý, kinh doanh là yếu tố quyết định đến thành tựu chung của Tổng công ty. Trong năm qua, hệ thống làm công tác kinh doanh đã nỗ lực, tập trung triển khai hoàn thiện dịch vụ khách hàng và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ làm kinh doanh, học tập và thực thi văn hóa doanh nghiệp. Với kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đạt được, đó là sự nỗ lực của đội ngũ làm công tác kinh doanh, công tác văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh một số hoạt động nổi bật mà chúng ta đã làm được như sau: 
Một là, Với nhiều giải pháp hữu hiệu, công tác chỉ đạo thực hiện giảm tổn thất điện năng được triển khai quyết liệt từ Tổng công ty đến các Công ty điện lực, tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 5,63%, thấp hơn 0,32% so với kế hoạch EVN giao và giảm 0,46% so với năm 2016.
Hai là, Đã có nhiều giải pháp cải cách để giảm bớt và rút ngắn thời gian, thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành điện. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,22 ngày, giảm 1,78 ngày so với quy định và giảm 1,75 ngày so với cùng kỳ. Việc thực hiện tiếp nhận dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Bắc Ninh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, là một ví dụ cho thấy bước đột phá lớn trong dịch vụ khách hàng của Tổng công ty.
Ba là, Nhờ những đột phá trong dịch vụ khách hàng đã đạt được sự thay đổi, thể hiện cao nhất ở điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 7,86 điểm, tăng 0,34 điểm so với cùng kỳ năm trước. Với việc lựa chọn lĩnh vực Kinh doanh và dịch vụ khách hàng làm khâu đột phát trong Hành trình đổi mới - EVNNPC WAY 2020. Năm 2017 là năm đầu tiên áp dụng chương trình Khách hàng là trung tâm, bước đầu làm thay đổi căn bản tư duy kinh doanh, từ cung cấp điện sang cung cấp dịch vụ, kiến tạo và gia tăng giá trị cho khách hàng. Đã xây dựng và ban hành chương trình hành động: ĐỔI MỚI KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 với mục tiêu và định hướng cụ thể.  
Bốn là, Thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, Tổng công ty đã có nhiều chương trình tập trung phục vụ hoạt động kinh doanh như: Thực hiện chuẩn hóa chương trình CMIS 3.0 để chuẩn bị ứng dụng từ tháng 3/2018; ứng dụng nhiều phần mềm phục vụ công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng  như: thu thập dữ liệu đo xa, cung cấp dịch vụ trực tuyến; ghi chỉ số, chấm xóa nợ; nâng cấp phần mềm truy thu, thoái hoàn trên máy tính bảng. v.v..
Năm là, Công tác văn hóa doanh nghiệp đã có sự thay đổi về chiến lược và đi vào chiều sâu. Tổng Công ty đã ban hành và thực hiện các nội dung của Đề án Chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 với các dấu ấn như: xây dựng Văn hóa lãnh đạo EVNNPC, khai mở “Hành trình văn hóa doanh nghiệp EVNNPC 2020”. Đặc biệt là lần đầu tiên tổ chức trên diện rộng cuộc thi sáng tác Slogan mới, đã lựa chọn khẩu hiệu “VÌ NIỀM TIN CỦA BẠN” phản ánh sự quyết tâm thay đổi toàn diện của Tổng công ty về chiến lược sản xuất kinh doanh, phù hợp xu thế phát triển của doanh nghiệp, với mục tiêu LẤY KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM.  Điều này tạo ra sự thay đổi không chỉ đối với đội ngũ quản lý, mà còn tác động đến từng cán bộ, công nhân và các chuỗi cung ứng của ngành điện, từ đó làm thay đổi phương thức kinh doanh.
 
Nâng cao trách nhiệm và năng lực của người lãnh đạo trong các đơn vị của Tổng Công ty, xây dựng hình ảnh là doanh nghiệp có trách nhiệm, văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện.
 
Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, đặc biệt là chỉ ra những tồn tại, yếu kém và vướng mắc, nhất là vấn đề trách nhiệm và năng lực lãnh đạo điều hành của một số Giám đốc Công ty Điện lực, các Điện lực còn có biểu hiện trì trệ, yếu kém, không quyết liệt trong công việc dẫn đến chưa hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, gây ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Tổng công ty; Đề cao những đề xuất, kiến nghị, hiến kế hữu ích trong công tác quản lý và kinh doanh bán điện và hoạt động văn hóa doanh nghiệp trong Tổng Công ty về giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng, hoạt động văn hóa doanh nghiệp năm 2018 và những năm tiếp theo.
Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, EVN sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu để xây dựng Tập đoàn kinh tế ngày càng vững mạnh, trình độ công nghệ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động; tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo năng lượng Quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước. 
Có thể thấy, ngành điện đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cần có những động lực mới, tư duy mới, tinh thần mới và hành động mới cho phát triển. Là một đơn vị có số lượng khách hàng sử dụng điện lớn nhất trong số 5 Tổng công ty phân phối điện. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng, văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC cần có những đột phá từ cơ chế quản lý, phương thức quản trị, giải pháp thực hiện từng mục tiêu chiến lược với cách làm cần hết sức cụ thể để thực hiện thành công các mục tiêu chung. Ban lãnh đạo Tổng Công ty quyết tâm xây dựng hình ảnh là doanh nghiệp có trách nhiệm, văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện; mọi thành viên đều có hành vi ứng xử văn hóa, có ý thức bảo vệ uy tín và xây dựng thương hiệu của đơn vị; có trách nhiệm bảo vệ môi trường và tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội. 
 
Sáu điểm then chốt công tác kinh doanh và hoạt động văn hóa doanh nghiệp cần quan tâm và triển khai có hiệu quả trong năm 2018:
 
Thứ nhất, Hoàn thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, cùng với các giải pháp trong lĩnh vực đầu tư và quản lý vận hành. Cần tập trung mọi nguồn lực và các giải pháp đảm bảo cung cấp điện kịp thời, đầy đủ, chất lượng cho khách hàng. Nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa ngành điện và các cơ quan quản lý nhà nước để áp dụng mô hình tiếp nhận dịch vụ điện tại Trung tâm hành chính công của các tỉnh, thành phố. Toàn Tổng Công ty cần quyết liệt áp dụng các giải pháp  để nâng cao thứ hạng trong 5 Tổng Công ty Điện lực về điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. Có các biện pháp theo dõi, kiểm tra và đánh giá được chất lượng cung cấp dịch vụ đến khách hàng của các Công ty Điện lực, các Điện lực trong quá trình cung cấp dịch vụ và sau khi hoàn thành cung cấp dịch vụ. Hoàn thiện hoạt động của Trung tâm Chăm sóc khách hàng thực sự là đầu mối tiếp nhận các yêu cầu và giải quyết các yêu cầu cũng như cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho khách hàng.
Đẩy mạnh việc đầu tư cho nhận diện thương hiệu EVNNPC gắn với chương trình khách hàng là trung tâm, thực thi Văn hóa doanh nghiệp và 5S. 
Thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả, hợp lý công tơ điện tử, các phần mềm trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Nghiên cứu, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác các phần mềm chăm sóc khách hàng theo hướng hiện đại, sử dụng đa phương tiện, tiện lợi và thân thiện. 
Thứ hai, Nâng cao ý thức trách nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban: Kinh doanh, Kiểm tra Giám sát mua bán điện, các đơn vị thành viên và các bộ phận trong dây truyền kinh doanh bán điện. Chấn chỉnh, nâng cao ý thức thực hiện Nội quy kỷ luật, Văn hóa doanh nghiệp, áp dụng văn hóa lãnh đạo EVNNPC trong đội ngũ này. Cương quyết xử lý, thay thế, điều chuyển công tác đối với những cán bộ trì trệ, không có tư tưởng tiến công, không có tinh thần sáng tạo đổi mới gây cản trở cho sự phát triển chung của Tổng Công ty. Trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo kịp thời - kiểm tra thường xuyên - giám sát chặt chẽ trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch. 
Thứ ba, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đổi mới công tác đào tạo, chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; huy động đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý có kiến thức, kinh nghiệm quản lý và kỹ năng quản trị doanh nghiệp tham gia đào tạo, giảng dạy. Đồng thời lựa chọn các chuyên gia có kỹ năng phù hợp, để đào tạo cho những người trực tiếp làm công tác dịch vụ khách hàng. Tập trung nâng cao trình độ và kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người quản lý. Đội ngũ này phải thực sự cầu thị, tự đánh giá năng lực của bản thân mình, thấy rõ điểm yếu và tìm ra hướng khắc phục. 
Thứ tư, Đổi mới phương thức quản trị, từ dàn trải sang quản lý tập trung, dựa trên một mô hình thống nhất và kiểm soát có hiệu quả. Tăng cường tính liên kết, sự phối hợp giữa Tổng công ty với các đơn vị và giữa các đơn vị với nhau; bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn, của Tổng Công ty, linh hoạt và đổi mới trong các hoạt động của đơn vị. Chú trọng truyền thông nội bộ, đổi mới hình thức và phương pháp truyền thông về hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng, văn hóa doanh nghiệp ra bên ngoài với các hình thức phù hợp; sử dụng tối đa các phương tiện truyền thông mới để truyền tải thông tin của ngành điện đến khách hàng và người lao động. 
Thứ năm, Đổi mới hoạt động văn hóa doanh nghiệp, ứng dụng phần mềm Công nghệ thông tin vào quản trị hoạt động này từ Tổng Công ty đến các Điện lực, các Đội sản xuất. Tổ chức hoạt động lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến mọi thành viên trong Tổng Công ty, chú trọng xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPC; xây dựng đội ngũ CNVC người lao động chuyên nghiệp, văn minh, thực thi văn hóa doanh nghiệp phải được thể hiện trong lời nói và việc làm cụ thể.
Thứ sáu, Toàn Tổng ty phải đồng thuận 03 quan điểm sau:
- Không hài lòng với những gì đã có, đã làm được, vì khách hàng và xã hội luôn có đòi hỏi ngày càng cao, phục vụ ngành điện phải ngày càng văn minh hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Mọi hoạt động trong dây chuyền Đầu tư-Vận Hành-Sản xuất, quản trị doanh nghiệp phải phục vụ kinh doanh và phải tính đến các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng. 
- Cần quan tâm toàn diện đến người lao động, hướng đến làm hài lòng người lao động, hài lòng không chỉ về chế độ quyền lợi vật chất mà còn hài lòng trong cách ứng xử giữa cấp trên và cấp dưới, giữa các thành viên trong đơn vị, hài lòng về tâm tư, tình cảm và sự chia sẻ, tinh thần tương thân tương ái để người lao động thực sự coi nơi làm việc là “ngôi nhà thứ 2” của mỗi người.  
 
Năm 2018 với các mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng  gắn với chủ đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Quá trình này sẽ có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng chắc chắn sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty, tạo lập thương hiệu có uy tín trong xã hội, cộng đồng; đồng thời, khẳng định vị thế trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động của Tổng Công ty phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Toàn EVNNPC hãy chung sức, chung lòng, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, cụ thể hoá chủ trương “Điện đi trước một bước” và phương châm “Khách hàng là trung tâm” vào mỗi lĩnh vực, mỗi nhiệm vụ được giao, thực hiện mục tiêu vì sự phát triển, đúng với tinh thần khẩu hiện của EVNNPC: Vì niềm tin của bạn!
 
Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN.NPC
 
Tin cùng thư mục :
Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ diện EVN quản lý giai đoạn 2019 - 2020 và 2020 – 2025
Sản phẩm truyền thông cần nâng cao tính phản biện
Khởi công trạm biến áp 110kV không người trực đầu tiên tại Bảo Yên
PC Ninh Bình: Điện lực Yên Khánh triển khai tuyên truyền dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4
Điện lực Yên Khánh sẵn sàng phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019
Tiếp nhận và bàn giao công tác dịch vụ điện lực giữa Công ty Điện lực Bắc Ninh và Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc
Niềm vui điện về bản xa
Cơ quan Tổng công ty triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu Xuân 2019
Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) - Mô hình dịch vụ chuyên nghiệp, đa dạng nhiều ngành nghề - Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng
Chào Xuân Kỷ Hợi 2019 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc hướng đến sự hài lòng khách hàng
Top  |  Home