Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Lạng Sơn: Đẩy mạnh thực thi Văn hóa doanh nghiệp
 
2018-03-27 13:54:29

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2018, ngày 23 tháng 3 năm 2018, Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức Lễ ký cam kết thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thực thi công tác Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Ban Giám đốc Công ty; Chủ tịch công đoàn, Trưởng, phó ban Nữ công, Bí thư đoàn Thanh niên Công ty; các đồng chí Trưởng, phó phòng, ban Công ty và các Điện lực, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực; Các Chủ tịch Công đoàn, bí thư đoàn thanh niên và 68 Công nhân tiêu biểu các đơn vị trực thuộc Công ty.
 
Đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống của CBCNV, thiết lập chuẩn mực các hành vi ứng xử văn hóa, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, tạo sự gắn kết trong toàn bộ hệ thống lãnh đạo quản lý tới CBCNV trong toàn Công ty. Với trách nhiệm là Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đồng chí Trưởng đơn vị đã ký cam kết với Lãnh đạo Công ty thi đua thực hiện tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2018 với các nội dung cụ thể: Một là, đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm Trưởng đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa công tác VHDN của đơn vị, Công ty thực sự là một nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống và tinh thần của CBCNV tại đơn vị. Hai là, triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch văn hóa doanh nghiệp năm 2018 của Công ty, các nội dung chính của chương trình hành trình Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC 2020 và chương trình lan tỏa văn hóa. Các kế hoạch, chương trình, mục tiêu thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, thực hiện xuyên suốt trên nền tảng văn hóa mang bản sắc riêng của EVNNPC. Ba là, thực thi hiệu quả các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp để nâng cao sự gắn kết giữa đội ngũ CBCNV với Lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty, của đơn vị. Bốn là, đảm bảo 100% CBCNV của đơn vị thấu hiểu về lợi ích của 5S và thực hiện đúng quy trình 5S. Thực thi, duy trì hiệu quả công tác 5S tại Công ty/đơn vị. Năm là, thực hiện truyền thông hiệu quả công tác Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty/Công ty tới từng CBCNV với quan điểm then chốt: con người là trước tiên, khách hàng là trung tâm, văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững. Sáu là, lấy khách hàng là trung tâm, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, coi trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại đơn vị tăng so với năm 2017. Số ngày tiếp cận điện năng giảm ≤ 6 ngày làm việc. Bảy là, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ Văn hóa doanh nghiệp liên quan đến công tác kinh doanh, Kỹ thuật, An toàn và quản trị doanh nghiệp.
 
Phát huy vai trò của người đứng đầu mỗi Lãnh đạo trong Công ty sẽ luôn là những người đi đầu nêu cao tinh thần học tập, biết cách lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn song song với công tác Văn hóa doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty tin tưởng rằng toàn thể CBCNV trong toàn Công ty không ngừng phấn đấu học tập về mọi mặt, nâng cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, nội quy kỷ luật lao động, quy trình kinh doanh, quy trình kỹ thuật an toàn điện, văn hóa an toàn, thực thi tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử trong khi làm việc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn giao phó./. 
 
Trương Thị Thúy - PC Lạng Sơn
 
Tin cùng thư mục :
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục phát động cuộc thi: Sáng tác ca khúc truyền thống hát về EVNNPC
Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức chương trình lan tỏa văn hóa doanh nghiệp trong nhận diện và quản lý rủi ro năm 2019
Thông báo kết luận về kết quả và tiếp tục phát động cuộc thi: Sáng tác các ca khúc hát về EVNNPC
Công ty Điện lực Hòa Bình với Chương trình “Vạn trái tim - Một tấm lòng”
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Gặp mặt chia tay hưu trí tháng 1 tại Cơ quan Tổng công ty
Tiểu phẩm Văn hóa EVNNPC với khách hàng
Phóng sự Văn hóa doanh nghiệp EVNNPC- Hôm nay khác
Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang với Hành trình văn hóa
Bình chọn ca khúc trên website của Tổng công ty
Video Clip: PC Bắc Kạn - Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC
Top  |  Home