Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình ký cam kết thi đua thực thi VHDN và văn hóa an toàn lao động năm 2018
 
2018-04-04 08:01:18

Ngày 02/04/2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình đã tổ chức ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động năm 2018 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch công đoàn với Trưởng các đơn vị trực thuộc.

Việc ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp và an toàn lao động với mục đích để tất cả CBCNV thể hiện rõ hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong những quyết tâm và cam kết của ngành với cộng đồng, với đất nước. Kể từ khi áp dụng Bộ quy tắc ứng xử của Tổng công ty và Công ty với hệ giá trị cốt lõi nhấn mạnh trách nhiệm và sứ mệnh của ngành Điện nói chung và Công ty nói riêng là cung cấp đủ điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với các chuẩn mực đạo đức, các cam kết và phương châm thực thi Văn hóa doanh nghiệp: Hướng tới khách hàng là trung tâm.
 
Theo kế hoạch năm 2018, các đơn vị trực thuộc sẽ hoàn thành thực hiện ký cam kết thực hiện tại đơn vị. Theo đó 829 CBCNV Công ty Điện lực Ninh Bình quyết tâm thực hiện để đạt được các mục tiêu trong những chuẩn mực đạo đức Văn hóa doanh nghiệp được đề ra.
 

Nội dung ký kết

I. Công tác Văn hóa doanh nghiệp:

1. Đảm bảo thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa công tác VHDN của Công ty thực sự là một nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc.

2. Triển khai các nội dung chính của chương trình hành trình Văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị và chương trình lan tỏa văn hóa. Các kế hoạch, chương trình, mục tiêu thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, thực hiện xuyên suốt trên nền tảng văn hóa mang bản sắc riêng của Tổng công ty và Công ty. 

3. Thực thi hiệu quả các hoạt động VHDN để nâng cao sự gắn kết giữa đội ngũ CBCNV với Lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty, của đơn vị:

- Đảm bảo 100% Thủ trưởng đơn vị tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, huấn luyện, truyền đạt và phổ biến các nội dung công tác VHDN.

- Đảm bảo 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia đầy đủ các hoạt động VHDN của Công ty và đơn vị, đồng thời thấu hiểu về nội dung và ý nghĩa sâu sắc câu khẩu hiệu (Slogan) mới của Tổng công ty "EVNNPC Vì niềm tin của bạn", nội dung các tài liệu VHDN, chương trình hành động hành trình văn hóa của Công ty để phổ biến, truyền đạt tới toàn thể CBCNV của đơn vị.

- Đảm bảo 100% CBCNV được tuyên truyền phổ biến về tài liệu VHDN, quy tắc ứng xử văn hóa, chương trình hành động hành trình văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống của Công ty/đơn vị. 

4. Đảm bảo 100% CBCNV của đơn vị thấu hiểu về lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S và thực hiện đúng quy trình 5S. Thực thi, duy trì hiệu quả công tác 5S tại Công ty/đơn vị.

5. Thực hiện truyền thông hiệu quả công tác VHDN của Công ty tới từng CBCNV với quan điểm then chốt: Con người là trước tiên, khách hàng là trung tâm, văn hóa là nền tảng của sự phát triển bền vững.

6. Lấy khách hàng là trung tâm, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, coi trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại đơn vị tăng so với năm 2017. Chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 7 ngày; Điểm hài lòng của khách hàng ≥ 8,3 điểm.

7. Đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ VHDN liên quan đến công tác kinh doanh, Kỹ thuật,  An toàn và quản trị doanh nghiệp, đảm bảo điểm VHDN tại đơn vị năm 2018 đạt tối thiểu từ 95/100 điểm trở lên.

II. Công tác văn hóa an toàn lao động:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Ninh Bình về công tác ATVSLĐ-PCCN.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong công việc và trên hệ thống điện.

3. Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.

4. Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động.

5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN,  bảo vệ HLATLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

 
Vũ Thủy - P. Tổ chức & Nhân sự - PC Ninh Bình
 

 

 
Tin cùng thư mục :
Bình chọn ca khúc trên website của Tổng công ty
Video Clip: PC Bắc Kạn - Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC
Triển khai chương trình khảo sát thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC 2018
Công ty Điện lực Thanh Hóa lan tỏa văn hóa doanh nghiệp
Clip lan tỏa văn hóa doanh nghiệp EVNNPC tại công ty Điện lực Điện Biên
Ban Quản lý dự án lưới điện - EVNNPC: Tổ chức Chương trình tọa đàm của Giám đốc và Giao lưu gắn kết lan tỏa VHDN EVNNPC năm 2018
Công ty Điện lực Quảng Ninh với chương trình Khách hàng là trung tâm
Video Clip: PC Lạng Sơn không ngừng đổi mới công tác kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp
Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2018
Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức chương trình “Lan toả văn hoá EVNNPC và khởi động chương trình đổi mới khách hàng là trung tâm” năm 2018
Top  |  Home