Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Yên Bái: Phát động thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2018
 
2018-04-06 07:29:29

Thực hiện kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp năm 2018, ngày 02/04/2018 tại Công ty Điện lực Yên Bái, Giám đốc, Thường vụ Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2018 và cùng ký cam kết triển khai thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp.


 


Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp giữa lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng, đơn vị .
 
Với trách nhiệm là Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đồng chí Trưởng đơn vị đã ký cam kết với Lãnh đạo Công ty thi đua thực hiện tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2018.

Công ty đã đưa ra 07 mục tiêu thi đua của công tác văn hóa doanh nghiệp nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. Theo đó, Văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, góp phần phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo định hướng chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng nêu cao văn hóa lãnh đạo, khẳng định vai trò gương mẫu của các đồng chí trưởng đơn vị, gắn kết chặt chẽ sâu sát với mỗi CBCNV của mình để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao phó.

Đối với mỗi cán bộ công nhân viên, khẩu hiệu “VÌ NIỀM TIN CỦA BẠN” sẽ được đưa vào từng hành động, suy nghĩ của mỗi người, từ đó mỗi người lao động sẽ biết lấy khách hàng làm trung tâm cho các hoạt động của mình tại cơ quan đơn vị. Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng của Công ty tăng so với năm 2017. Thời gian tiếp cận điện năng thuộc trách nhiệm ngành điện ≤ 6 ngày làm việc.

Để có thể thực hiện được nhiệm vụ trên, Công ty chú trọng vào các giải pháp đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động được. Một trong những giải pháp đó là triển khai thành công chương trình E-learning của EVNNPC, tạo ra môi trường học tập đông đảo trong CBCNV, lan tỏa tinh thần học tập. Mỗi lãnh đạo PC Yên Bái cũng sẽ là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả.

 Ngoài ra, việc duy trì tốt công tác 5S cũng là một mục tiêu thi đua quan trọng của Công ty trong công tác Văn hóa doanh nghiệp.Tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo chuyên nghiệp, hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái, công tác Văn hóa doanh nghiệp nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty sẽ đạt những thành công mới, hoành thành tốt các mục tiêu kinh tế - chính trị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Yên Bái đã giao phó.

Đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống của CBCNV, thiết lập chuẩn mực các hành vi ứng xử văn hóa, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, tạo sự gắn kết trong toàn bộ hệ thống lãnh đạo quản lý tới CBCNV trong toàn Công ty.

Buổi Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp thể hiện quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại PC Yên Bái, vì mục tiêu phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp của PC Yên Bái.


                                                                           Lại Thị Kim Thu - PC Yên Bái

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Bắc Ninh: Tổ chức Tọa đàm Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC
PC Sơn La: Đào tạo gắn kết phục vụ đổi mới kinh doanh dành cho cán bộ quản lý chủ chốt
Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội thi “Dịch vụ xuất sắc, Hội thi Sơ kết công tác VSTBPN và Bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2018”
PC Bắc Ninh tập huấn kỹ năng tạo dựng phong cách lãnh đạo
Ngày hội lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Bắc Giang
Công ty Điện lực Bắc Giang tập huấn nâng cao phong cách lãnh đạo
Lan tỏa văn hóa EVNNPC để phát triển bền vững
PC Hưng Yên đào tạo nâng cao phong cách lãnh đạo cho toàn bộ cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của Công ty
Trung tâm Chăm sóc khách hàng tổ chức Lễ bế giảng khóa học “Phong cách lãnh đạo EVNNPC”cho đội ngũ cán bộ chủ chốt
Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình: Văn hóa doanh nghiệp tạo ra con người mới, sức sống mới

 
Top  |  Home