Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Yên Bái: Phát động thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2018
 
2018-04-06 07:29:29

Thực hiện kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp năm 2018, ngày 02/04/2018 tại Công ty Điện lực Yên Bái, Giám đốc, Thường vụ Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp năm 2018 và cùng ký cam kết triển khai thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp.


 


Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp giữa lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng, đơn vị .
 
Với trách nhiệm là Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, các đồng chí Trưởng đơn vị đã ký cam kết với Lãnh đạo Công ty thi đua thực hiện tốt công tác Văn hóa doanh nghiệp năm 2018.

Công ty đã đưa ra 07 mục tiêu thi đua của công tác văn hóa doanh nghiệp nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung. Theo đó, Văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, góp phần phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo định hướng chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng nêu cao văn hóa lãnh đạo, khẳng định vai trò gương mẫu của các đồng chí trưởng đơn vị, gắn kết chặt chẽ sâu sát với mỗi CBCNV của mình để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao phó.

Đối với mỗi cán bộ công nhân viên, khẩu hiệu “VÌ NIỀM TIN CỦA BẠN” sẽ được đưa vào từng hành động, suy nghĩ của mỗi người, từ đó mỗi người lao động sẽ biết lấy khách hàng làm trung tâm cho các hoạt động của mình tại cơ quan đơn vị. Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng của Công ty tăng so với năm 2017. Thời gian tiếp cận điện năng thuộc trách nhiệm ngành điện ≤ 6 ngày làm việc.

Để có thể thực hiện được nhiệm vụ trên, Công ty chú trọng vào các giải pháp đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động được. Một trong những giải pháp đó là triển khai thành công chương trình E-learning của EVNNPC, tạo ra môi trường học tập đông đảo trong CBCNV, lan tỏa tinh thần học tập. Mỗi lãnh đạo PC Yên Bái cũng sẽ là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả.

 Ngoài ra, việc duy trì tốt công tác 5S cũng là một mục tiêu thi đua quan trọng của Công ty trong công tác Văn hóa doanh nghiệp.Tin tưởng rằng, với quyết tâm của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo chuyên nghiệp, hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái, công tác Văn hóa doanh nghiệp nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh nói chung của Công ty sẽ đạt những thành công mới, hoành thành tốt các mục tiêu kinh tế - chính trị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Yên Bái đã giao phó.

Đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống của CBCNV, thiết lập chuẩn mực các hành vi ứng xử văn hóa, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, tạo sự gắn kết trong toàn bộ hệ thống lãnh đạo quản lý tới CBCNV trong toàn Công ty.

Buổi Lễ ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp thể hiện quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại PC Yên Bái, vì mục tiêu phát triển các giá trị văn hóa tốt đẹp của PC Yên Bái.


                                                                           Lại Thị Kim Thu - PC Yên Bái

 

 
Tin cùng thư mục :
Bình chọn ca khúc trên website của Tổng công ty
Video Clip: PC Bắc Kạn - Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC
Triển khai chương trình khảo sát thu thập thông tin đánh giá công tác lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC 2018
Công ty Điện lực Thanh Hóa lan tỏa văn hóa doanh nghiệp
Clip lan tỏa văn hóa doanh nghiệp EVNNPC tại công ty Điện lực Điện Biên
Ban Quản lý dự án lưới điện - EVNNPC: Tổ chức Chương trình tọa đàm của Giám đốc và Giao lưu gắn kết lan tỏa VHDN EVNNPC năm 2018
Công ty Điện lực Quảng Ninh với chương trình Khách hàng là trung tâm
Video Clip: PC Lạng Sơn không ngừng đổi mới công tác kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp
Ban quản lý dự án lưới điện EVNNPC thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2018
Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức chương trình “Lan toả văn hoá EVNNPC và khởi động chương trình đổi mới khách hàng là trung tâm” năm 2018
Top  |  Home