Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
PC Yên Bái nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng An toàn vệ sinh lao động và tháng Công nhân năm 2018
 
2018-06-08 13:34:48

Với chủ đề thiết thực là “ Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” cũng như tiếp tục thực hiện một số giải pháp về an toàn vệ sinh lao động  của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2018 như “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động” cũng như đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn trong lao động.