Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (6/10/1969-6/10/2019) và kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH EVNNPC

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 6 tháng đầu năm 2019: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2017: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2016: File đính kèm

- Báo cáo tài chính năm 2015: 

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 2015: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính riêng 2015: File đính kèm

 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH EVNNPC

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019:

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 6 tháng đầu năm 2019: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2017: File đính kèm

- Báo cáo tài chính 2016: File đính kèm

- Báo cáo tài chính năm 2015: 

     + Báo tài chính hợp nhất NPC 2015: File đính kèm

     + Báo cáo tài chính riêng 2015: File đính kèm

 

 

Top  |  Home
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc