Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tự hào 50 năm
Tham gia cuộc thi "Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm xây dựng và trưởng thành"
Tham gia cuộc thi "Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm xây dựng và trưởng thành"

2018-12-21 17:42
-29
Quy định và thể lệ Cuộc thi "Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm xây dựng và trưởng thành"
Nội dung bài dự thi phản ánh những khó khăn thách thức trong mọi hoạt động suốt 50 năm của Tổng công ty, những đổi mới, những thành tựu nổi bật, những sự kiện hoạt động trong đời sống của CBCNV lao động.

2018-12-13 15:03
-37
Chỉ thị liên tịch, giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc phát động cuộc thi "Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm xây dựng và trưởng thành"
Cuộc thi nhằm phản ánh tuyên truyền và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong moi lĩnh vực công tác để tuyên truyền cho mọi CBCNV về quá trình hình thành và phát triển những thành tựu mà EVNNPC đã đạt được suốt nửa thế kỷ qua.

2018-12-13 14:56
-37
Top  |  Home