Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tài liệu VHDN
Chỉ thị về công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2019
Chỉ thị về công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2019

2019-03-05 00:00
-959
Chỉ thị của chủ tịch Tổng công ty về việc Tăng cường vai trò nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình hành trình văn hóa EVNNPC
Chỉ thị của chủ tịch Tổng công ty về việc Tăng cường vai trò nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình hành trình văn hóa EVNNPC

2018-11-14 00:00
-1070
Quyết định vv Ban hành tài liệu Văn hóa của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv Ban hành tài liệu Văn hóa của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

2018-07-20 00:00
-1187
Quyết định vv sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

2017-08-31 00:00
-1510
Quyết định vv ban hành Tài liệu Văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv ban hành Tài liệu Văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

2017-08-31 00:00
-1510
Quyết định vv phê duyệt Đề án chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định vv phê duyệt Đề án chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

2017-08-31 00:00
-1510
Tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử của EVNNPC
Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trong hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Hiện EVNNPC xây dựng văn hoá doanh nghiệp tới tất cả mọi thành viên EVNNPC theo định hướng và các giá trị cốt lõi của EVNNPC.

2016-11-14 00:00
-1800
Quyết định về việc ban hành tài liệu: Văn hóa làm việc và ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Quyết định v/v ban hành tài liệu: Văn hóa làm việc và ứng xử của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2011-06-15 00:00
-3779
Top  |  Home