Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Đào tạo nhận thức chuyển đổi số
PC Hà Giang tăng cường đào tạo về chuyển đổi số
Với quyết tâm cùng với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong các ngày từ 5 đến 10.10.2021, Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã tổ chức đợt đào tạo, bồi huấn về công tác nghiệp vụ phần mềm số hóa quản lý kỹ thuật - an toàn và chuẩn hóa dữ liệu trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

2021-10-07 20:08
-12
PC Hà Tĩnh đẩy mạnh truyền thông nội bộ nhằm thay đổi nhận thức của CBCNV về công tác chuyển đổi số
Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài, được thực hiện trong nhiều năm, bao gồm nhiều bước, vì vậy nhận thức về chuyển đổi số cũng luôn luôn thay đổi theo quá trình ấy. Có thể nói, nhận thức đóng vai trò quyết định trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp và việc chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số cũng sẽ giúp người lao động sớm thích nghi với những đổi mới trong thực thi nhiệm vụ của mình.

2021-09-27 09:04
-22
Top  |  Home