Đăng ký  |  Đăng nhập
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin Điện tử Tổng công ty Điện lực miền Bắc
 
Thông Báo mời thầu
 
2017-06-15 13:20:20

Tổng công ty Điện lực miền Bắc - sau đây gọi là Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu NPC-110/XTQL -G01: Xây lắp các xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu và nhánh rẽ đường dây 110kV cáp điện cho nhà máy xi măng Tân Thắng thuộc dự án Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Được sự uỷ quyền của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án lưới điện, sau đây gọi là Bên mời thầu xin mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) tại địa chỉ sau:

Phòng Chuẩn bị xây dựng (tầng 8) - Ban quản lý dự án lưới điện
Địa chỉ: Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022    Fax: (04) 37170971

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8h00 ngày 20 tháng 06  năm 2017 đến trước 9h00 ngày 11 tháng 07  năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một Bảo đảm dự thầu trị giá là: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) và phải được gửi đến địa chỉ ghi dưới đây chậm nhất là trước 9h00 ngày 11 tháng 07 năm 2017.

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 11  tháng 07  năm 2017.
Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai sau thời điểm đóng thầu tại:
Phòng họp B (Tầng 2) - Ban Quản lý dự án lưới điện
Địa chỉ: Số 22, ngõ 399 Âu Cơ – Nhật Tân – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: (04) 22161022    Fax: (04) 37170971

Ban quản lý dự án lưới điện kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                Hoàng Yến - Ban quản lý dự án lưới điện

           
 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home