Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức huấn luyện về QTATĐ, các quy định về ATVSLĐ định kỳ năm 2023

Từ ngày 07/12/2022 đến ngày 16/12/2022, Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức huấn luyện quy trình an toàn điện (QTATĐ), các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) định kỳ năm 2023 cho 390 công nhân lao động trực tiếp của các đơn vị. Nhằm giúp cho công tác ATVSLĐ của Công ty được thực hiện ngày càng tốt hơn, đồng thời giảm thiểu, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

PCTQ huan luyen ATVSLĐ 2 Toàn cảnh lớp huấn luyện

Huấn luyện cho cán bộ công nhân viên gồm có các Trưởng phòng chuyên môn Công ty: Phòng An toàn, phòng Kỹ thuật, Trung tâm điều khiển xa. Tại các buổi huấn luyện, người lao động đã được bồi huấn thêm kiến thức về QTATĐ và ATVSLĐ khi thực hiện công việc như: Mối nguy, rủi ro về điện hạ áp, điện cao áp; về ngã cao, an toàn giao thông, sức khỏe Người lao động, an toàn khi làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão…, đánh giá rủi ro và đề ra biện pháp phòng tránh, sát với công việc thực tế hàng ngày; Huấn luyện một số nội dung theo công văn 6829/EVNNPC-AT ngày 06/12/2021; Huấn luyện Quy trình Thao tác Hệ thống điện Quốc gia (TT44); Quy trình xử lý sự cố (TT28); Thông tư 31/2019/BCT ngày 18/11/2019 về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 28, 40, 44 và thao tác xa theo QTATĐ mới; Huấn luyện một số nội dung liên quan đến các quy trình quản lý vận hành đường dây trung áp (QT 267), trạm biến áp (TBA) phân phối (QT 269), TBA không người trực (QT 268); Huấn luyện một số nội dung trọng tâm của QTATĐ 959 và QTAT 881; Huấn luyện về nhận diện mối nguy và quản lý rủi ro theo Quy định 1221 ngày 9/9/2021 của EVN và đặc biệt là rút ra được các bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn lao động xảy ra trong thời gian vừa qua tại các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

PCTQ huan luyen ATVSLĐ 1 Ông Hoàng Thành Trung, Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Tuyên Quang phổ biến QTATĐ cho cán bộ công nhân viên

Cùng với những nội dung chỉ đạo chính, trọng tâm, định hướng, mục tiêu về công tác ATVSLĐ trong thời gian tới đã được phổ biến. Cũng tại buổi huấn luyện, các ý kiến vướng mắc về công tác ATVSLĐ, quản lý kĩ thuật vận hành điều độ trong quá trình thực hiện công việc của cán bộ công nhân viên tại các đơn vị đã được giải đáp thỏa đáng. 

Con người là tài sản quý giá nhất, việc huấn luyện nâng cao kiến thức về QTATĐ và công tác ATVSLĐ, đã nâng cao kỹ năng làm việc cho Người lao động với mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung.

Trần Hùng – PC Tuyên Quang