Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang vận dụng nhiều giải pháp xử lý vi phạm khoảng cách an toàn pha - đất

Trong tháng 9, tháng 10 năm 2022, khu vực tỉnh Tuyên Quang có 03 trạm 110kV nhận nguồn lưới điện của Trung Quốc, do vậy phương thức truyền tải theo kết dây cơ bản đã thay đổi, nhiều đường dây trong thời gian này đã vận hành đầy và quá tải, làm cho nhiều khoảng cột có độ võng dây dẫn bị trùng xuống dẫn đến khoảng cách an toàn pha - đất bị giảm thấp. Đơn vị đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, để bảo đảm an toàn điện trong nhân dân.

Doi 110kV nang pha dat 1 Thi công nâng cánh xà tại vị trí cột 44 đường dây 171A23.38 đi 174E14.11

Theo đó, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã tổng rà soát khoảng cách an toàn pha - đất của 14/16 đường dây mang tải cao, đã phát hiện được 14 điểm cần phải xử lý nâng cao khoảng cách an toàn pha - đất. Với đặc điểm địa hình là miền núi, đa dạng về địa hình, do vậy với mỗi vị trí có khoảng cách an toàn pha – đất giảm thấp, Đội đã khảo sát rất kỹ lưỡng, đề ra giải pháp, xây dựng phương án kỹ thuật cho phù hợp với địa hình và kết cấu thực tế của đường dây tại từng vị trí cần xử lý khoảng cách an toàn pha – đất. Đối với vị trí chỉ xử lý khoảng cách đối ở một dây pha ở Taly dương mà pha đó đi một mình thì chọn giải pháp chuyển cánh xà phía dưới lên ngang cách xà pha đỉnh đối diện; Đối với vị trí có hai pha đi cùng một bên thì chọn giải pháp san đất nền đối với đường dây là cột sắt hoặc lắp thêm chụp cột đối với cột bê tông ly tâm; Đối với một số vị trí đường dây là cột sắt có khoảng cột cách xa lớn mà dây dẫn trùng nhiều hơn so với thiết kế ban đầu thì áp dụng giải pháp căng lấy lại độ võng trong một khoảng néo; đối với đường dây là cột bê tông ly tâm, chọn giả pháp lắp thêm chụp để nâng cao khoảng cách an toàn pha đất.

Với giải pháp đề ra phù hợp với từng vị trí cần xử lý khoảng cách an toàn pha – đất đã tiết kiệm được nhiều kinh phí, thay vì dựng bổ xung cột điện vào điểm võng thấp nhất của đường dây. Cùng với đó, khối lượng công việc so với việc dựng bổ sung cột cũng giảm đi rất nhiều, không phải giải phóng mặt bằng thi công, không phải đào đúc móng … giúp cho thời gian thi công nhanh chóng. Chỉ trong tháng 11 và đầu tháng 12 Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã xử lý xong 14/14 điểm đường dây có khoảng cách an toàn pha - đất thấp.

Doi 110kV nang pha dat 5 Thi công nâng chụp tại vị trí cột 24 đường dây 171A40 đi 172E14.6

Doi 110kV nang pha dat 2 Nâng cánh xà tại vị trí cột 01 đường dây 173E14.1 đi 174E14.6 

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã chủ động, làm việc sáng tạo, ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ mất an toàn điện trong nhân dân, qua đó đảm bảo lưới điện 110kV vận hành an toàn liên tục, góp phần vào thành tích chung của Công ty Điện lực Tuyên Quang./.

 Trương Bảo Thạch – Đội 110kV, PC Tuyên Quang