Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Sơn La: Huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Trong hai ngày (2-3/6), Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 98 CBCNV là Chủ tịch Công đoàn CSTV, cán bộ an toàn chuyên trách, cán bộ an toàn bán chuyên trách và mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) Công ty năm 2022.  

PCSL_huanluyenATVSLD2022_OngTrinhkhaimacÔng Trần Duy Trinh - Giám đốc PC Sơn La phát biểu khai mạc tập huấn

Phát biểu khai mạc tập huấn, ông Trần DuyTrinh - Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La đề nghị: Việc nâng cao trình độ các an toàn vệ sinh viên và nâng cao hiệu quả mạng lưới hoạt động ATVSV được Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần quan tâm thực hiện. Công ty luôn xác định đội ngũ CBATCT, CBATBCT và mạng lưới ATVSV có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác ATVSLĐ: Đội ngũ này vừa là người hướng dẫn công tác an toàn cho người lao động vừa là người theo dõi, giám sát người lao động; kịp thời kiến nghị với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy trình, quy định về công tác an toàn. Qua lớp tập huấn sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mạng lưới ATVSV nhằm đảm bảo ATVSLĐ tại các đơn vị.

Lớp tập huấn đề cập đến các nội dung liên quan trong công tác ATVSLĐ theo chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và thực hiện một số giải pháp trong công tác ATVSLĐ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2022 với chủ đề  “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”. Với mục tiêu là nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự phối kết hợp giữa Công đoàn cơ sở và mạng lưới ATVSV, đồng thời giúp mạng lưới ATVSV phối hợp chặt chẽ với Cán bộ an toàn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. 

PCSL_huanluyenATVSLD (1)

Học viên thực hành băng bó vết thương và hô hấp nhân tạo

PCSL_huanluyenATVSLD

Thông qua lớp huấn luyện, các an toàn vệ sinh viên sẽ nâng cao các kỹ năng cho bản thân, học tập chia sẻ kinh nghiệm từ đồng nghiệp, nâng cao chất lượng trong công tác khảo sát hiện trường, nhận diện mối nguy đề ra đúng và đủ các biện pháp an toàn trong quá thực hiện công việc trên hiện trường, tuyên truyền - nhắc nhở - giám sát người lao động thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn và kỷ luật lao động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm an toàn lao động trong quá trình làm việc.  

PCSL_doithoiamangluoiATVSLD (2)Ông Nguyễn Viết Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty và Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công ty đồng chủ trì hội nghị đối thoại

Cũng trong dịp này, Ban lãnh đạo và Công đoàn đã tổ chức đối thoại với các học viên tham gia lớp học để trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác AT-VSLĐ, các quy trình, quy định khác có liên quan.

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động được Tổng công ty nói chung và Công ty Điện lực Sơn La nói riêng rất quan tâm, đã triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Ngọc Diệp, Dương Quyền - PC Sơn La