Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) duy trì triển khai 5S trong công việc và trên hệ thống điện

Đầu năm 2021, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, trong đó có nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động, quy trình 5S trong công việc và trên lưới điện. Đây là nội dung xuyên suốt trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhờ đó mà tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên (CBCNV) được nâng cao, các thiết bị vận hành an toàn ổn định, năng suất lao động được cải thiện.

Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã áp dụng quy trình 5S từ văn phòng ra lưới điện, ngoài việc vệ sinh sạch đẹp còn sắp xếp hồ sơ, lý lịch thiết bị đầy đủ, ngăn nắp còn giúp cho việc tra cứu nhanh chóng, thuận tiện; Tại tổ đội sản xuất thực hiện sắp xếp logic, các công cụ, dụng cụ, vật liệu được đặt ở các vị trí thuận tiện cho các đối tượng cần dùng đến và phù hợp với tần suất sử dụng, …không gian được làm sạch thường xuyên.

edit 1 Sắp xếp góc để công cụ, dung cụ tại trạm 110kV Sơn Dương.

Với các trạm 110kV, các tổ thao tác lưu động đã triển khai quy trình 5S trên thiết bị bao gồm các tủ đấu dây của các triết bị trong nhà và ngoài trời đã được bó dây đi vào trong máng cáp gọn gàng, các sợi dây cáp nhị thứ không dải chồng đè vắt chéo lên nhau, các aptomat được dán biển tên công dụng cấp cho nguồn, các hàng kẹp, những đầu dây cáp nhị thứ đều có tên và gắn gen số rõ ràng, cài đặt nhiệt độ cho biến trở sấy phù hợp, phòng chống côn trùng chui vào tủ qua chỗ luồn dây cáp và gioăng cửa, kiểm soát tốt tiếp địa vỏ cáp nhị thứ với hệ thông tiếp địa chung của trạm.

Ông Cao Xuân Thủy – Đội trưởng cho biết xuất phát từ phong trào thi đua xây dựng văn hóa an toàn lao động ngay từ đầu năm, nên công việc triển khai thực hiện quy trình 5S của đơn vị diễn ra rất thuận lợi, được tổ chức Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên ủng hộ, đến tháng 11 đội đã triển khai xong 6/6 trạm 110kV, 15/15 đường dây 110kV đạt chuẩn theo 5S. 

edit 2 Ảnh sau 5S của tủ MK 171 trạm 110kV Sơn Dương.

Với kết quả thực hiện 5S đã đạt được, toàn thể CBCNV của Đội cao thế Tuyên Quang rất tự hào, vì đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang./.

Trương Bảo Thạch – PC Tuyên Quang

;