Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

PC Nghệ An Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện

Ngày 21/02/2022, PC Nghệ An tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến triển khai chuyển đổi Hợp đồng thuê Dịch vụ bán lẻ điện năng thành Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện. Tại điểm cầu Công ty do ông Bành Hồng Hiển - Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị và một số trưởng, phó, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn tham gia cùng 16 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc. Đây là Hội nghị nhằm đảm bảo thực hiện tốt của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn triển khai Quy trình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện và Nghị quyết số 192/NQ-HĐTV của HĐTV Tổng Công ty về công tác Điện nông thôn giai đoạn 2021-2025.

IMG_4350 Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, sau khi nghe các ý kiến, đề xuất của các phòng ban và Điện lực trực thuộc, ông Bành Hồng Hiển, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới việc thuê lực lượng Dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) vẫn rất cần thiết để hỗ trợ Điện lực trong công tác quản lý vận hành và sản xuất kinh doanh bán điện. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chủ trương của EVN và EVNNPC về công tác thuê, ký hợp đồng DVBLĐN cần chuyển đổi sớm mô hình Hợp đồng thuê DVBLĐN thành Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện (DVHTKDĐ) trên cơ sở sàng lọc, tinh giảm số cá nhân làm dịch vụ để đạt hiệu quả cao nhất.

Các phòng, ban Công ty sẽ là đầu mối chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê DVBLĐN hiện tại và tổ chức thuê, ký hợp đồng DVHTKDĐ với các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh. Tổng hợp và tính toán tỷ lệ ghi chỉ số công tơ của Dịch vụ tại các khu vực đã lắp đặt công tơ điện tử đo xa. Làm văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo và thông báo chủ trương này của ngành điện, đồng thời đề xuất sự hỗ trợ từ phía các ban ngành liên quan. Thông báo về chủ trương, tiến độ chuyển đổi mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

IMG_4365 Ông Lê Nam Hùng - Trưởng Phòng kinh Doanh Công ty, hướng dẫn thực hiện một số nội dung cho 16 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc

Tính toán hệ số điều chỉnh phù hợp để đảm bảo thu nhập cho người làm dịch vụ cũng như hướng dẫn Điện lực các vấn đề liên quan đến phí dịch vụ, các khoản hỗ trợ sau khi chuyển đổi mô hình. Hướng dẫn các Điện lực các loại thuế phải đóng của hộ kinh doanh cá thể và thủ tục đảm bảo thực hiện hợp đồng; làm việc với các Ngân hàng tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho DVHTKDĐ làm thủ tục ký quỹ, bảo lãnh, mở hạn mức thấu chi,... Nghiên cứu kỹ các quy định, các văn bản để hướng dẫn các Điện lực và tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi mô hình.

Đối với các Điện lực tổ chức làm việc với các tổ dịch vụ để thông báo về chủ trương chuyển đổi mô hình với các tổ. Tổng hợp số tổ, số lao động dịch vụ cần thiết sau khi đã có công tơ điện tử đo xa, các tổ chức trung gian thu hộ tiền điện trên địa bàn mình tham gia và bộ phận chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện chuyển đổi mô hình hợp đồng này của đơn vị mình. Lãnh đạo và Công đoàn phải tổ chức phổ biến chủ trương của EVN, NPC chuyển đổi sang mô hình này tới toàn thể CBCNV trong đơn vị để người lao động nắm bắt được việc chuyển đổi mô hình này có thể ảnh hưởng tới thu nhập bản thân (như tính cấp thiết, lợi ích và ảnh hưởng). Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của người lao động để gửi lên Hội nghị người lao động Công ty sắp tới. Dự kiến hoàn thiện việc chuyển đổi mô hình, thuê, ký hợp đồng DVHTKDĐ và đưa vào áp dụng chính thức từ ngày 01/05/2022.

Đây là cơ hội để sàng lọc, tinh giảm nhằm nâng cao chất lượng lao động DVBLĐN tại các Điện lực nhằm phát huy tối đa vai trò của dịch vụ trong toàn bộ các lĩnh vực hỗ trợ có liên quan đến công tác quản lý vận hành cũng như sản xuất kinh doanh bán điện tại lưới điện hạ áp của Công ty Điện lực Nghệ An.

Ban Biên tập - PC Nghệ An