Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

100% cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang đã sử dụng phần mềm D-Office

Thực hiện chủ đề "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam", việc số hóa công tác Văn phòng đã trở thành điều tất yếu trong lộ trình đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tích cực triển khai và áp dụng hệ thống Văn phòng số Digital Office (D-Office) để giải quyết, điều hành công việc dễ dàng hiệu quả, góp phần quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Trước đây hệ thống Văn phòng điện tử của Công ty sử dụng là phần mềm E-Office, đây là phần mềm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đã trải qua bốn phiên bản (E-Office 1.0, 2.0, 2.3 và 3.0). Tuy nhiên E-Office vẫn còn một số hạn chế trong quá trình sử dụng do nền tảng công nghệ cũ, các tính năng hạn chế, chưa có phiên bản di động. Ngày 29/11/2021 là bước chuyển mình của Văn phòng điện tử của Công ty, khi chuyển từ Văn phòng E-Office sang D-Office, đây là phần mềm do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu và phát triển, thay thế cho hệ thống Văn phòng điện tử E-Office trước đây. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới, phù hợp định hướng phát triển của công nghệ hiện nay khi có thể sử dụng 3 trên các nền tảng Web, Tablet và Mobile giúp cán bộ công nhân viên có thể kết nối và sử dụng dễ dàng. 

PCTQ ung dung D-Office Cán bộ công nhân viên Công ty khai thác, sử dụng dụng các tiện ích từ Văn phòng số D-Office

Văn phòng số D-Office gồm đầy đủ các tiện ích như: Văn bản đến, văn bản đi, văn bản đi nội bộ, công việc, hồ sơ tài liệu, đánh giá, chấm điểm, lịch tuần, tích hợp hệ thống gửi nhận văn bản giữa các đơn vị,... Bên cạnh đó, hệ thống được bổ sung những tính năng nghiệp vụ qua đó đáp ứng đầy đủ các quy định mới về công tác Văn phòng. Hiện tại 100% cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang đã sử dụng phần mềm D-Office, trong 06 tháng đầu năm 2022, hệ thống đã xử lý 2.310 văn bản đến, 2.407 văn bản đi và 242 danh mục hồ sơ tài liệu được lập và lưu trữ điện tử. 

Việc đưa phần mềm D-Office vào khai thác, sử dụng với nhiều tiện ích đã giúp công tác quản lý điều hành của lãnh đạo, phát hành văn bản đi - đến, ký số các văn bản nội bộ chính xác, giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng thảo luận, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác dù ở bất kỳ nơi đâu có kết nối mạng internet.

Có thể thấy Văn phòng số đối với Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng và các đơn vị trong toàn ngành Điện nói chung đã đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến, qua đó tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và là tiền đề cho tiến trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Trần Hùng - PC Tuyên Quang