Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Chuyển đổi số góp phần vào kết quả SXKD của Công ty Điện lực Hải Phòng

Sau 2 năm ứng phó với đại dịch Covid-19, Công ty Điện lực Hải Phòng vẫn đảm bảo cung ứng điện an toàn - liên tục - ổn định cho SXKD và phục vụ đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Có được thành công đó là do có sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, còn là kết quả của việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Ngành Điện nói chung, Công ty Điện lực Hải Phòng nói riêng đã thay đổi từ nhận thức đến hành động của công tác chuyển đổi số. Hiện tại Công ty đã triển khai số hóa đến các đơn vị trực thuộc.

Hệ thống văn phòng điện tử thực hiện trên phần mềm D-Office, ký số 100% văn bản đi, trên 95% văn bản nội bộ (trừ các văn bản mật và văn bản không ký số theo quy định). Triển khai các cuộc họp không sử dụng văn bản giấy, số hóa dữ liệu lịch công tác, tài liệu liên quan. Lưu trữ dữ liệu hồ sơ điện tử đạt 100% theo yêu cầu.

Phần mềm quản lý nhân sự HRMS triển khai đến từng CBCNV, 100% CBCNV được cấp tài khoản cá nhân để bổ sung lý lịch.

Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh. Toàn Công ty đã số hóa hơn 25 triệu hợp đồng tiền điện thanh toán qua ngân hàng, qua tổ chức trung gian đạt 98,11%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100% kế hoạch giao. Chuyển đổi số đã giúp khách hàng tiếp cận trực tuyến với hầu hết các dịch vụ: từ hợp đồng cung cấp đến thanh toán tiền điện, từ đó giảm thủ tục phiền hà, nâng cao hiệu quả SXKD.

 cdshp

Ứng dụng vệ sinh hotline đảm bảo cung cấp điện liên tục

Triển khai phần mềm Quản lý máy biến áp (QL MBA) đến 100% đơn vị cấp 4. Đã khai báo 5.747 máy biến áp trên phần mềm QL MBA, đến 30/6/2022 có 4.468/4.608 MBA có dữ liệu đo xa để giám sát, đạt tỷ lệ 96.96 %. Chuẩn hóa thiết bị lưới điện 110kV: đã hoàn thành chuẩn hoá dữ liệu 24/24 TBA 110kV; 2.300 vị trí trên đường dây 110kV theo yêu cầu của EVNNPC năm 2021. Phần mềm Quản lý An toàn lao động (ECP) 100% công tác trên lưới điện được cập nhật đầy đủ, đúng quy đị

 cdshp1

Lắp công tơ điện tử đo xa thay thế công tơ cơ khí

Có được kết quả đó là do Công ty Điện lực Hải Phòng đã chú trọng đến công tác đào tạo nhân lực có trình độ quản lý và vận hành, đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông tin đáp ứng được yêu cầu.

Thời gian tới Công ty tiếp tục đầu tư các dự án viễn thông và công nghệ thông tin, an toàn thông tin, dự án tự động hóa lưới điện. Dự án năm 2022 bao gồm: Đầu tư thiết bị truyền dẫn IP kết nối mạng OT và license phần mềm giám sát cho hệ thống OT và IT, Đầu tư hệ thống kiểm soát truy cập (NAC) cho hệ thống IT – OT, Đầu tư trang bị thiết bị VT&CNTT phục vụ điều hành SXKD và VTDR cho các đơn vị năm 2022 (dự kiến hoàn thành trong quý 3/2022). Triển khai trang bị thiết bị truyền thông cho 29 vị trí Reclose (thuộc dự án KFW3), thu thập tín hiệu SCADA về Trung tâm điều khiển xa. Tiếp tục tăng cường huấn luyện, đào tạo sâu về chuyển đổi số các lĩnh vực qua các hình thức e-learning.

Từ những kết quả đạt được, Công ty Điện lực Hải Phòng tin tưởng công tác chuyển đổi số sẽ đáp ứng yêu cầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và các năm tiếp theo.

Truyền thông PC Hải Phòng