Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Chuyển đổi số trong ngành điện đem lại thuận lợi cho người sử dụng

Hiện nay, trong tổng số hơn 821.000 khách hàng sử dụng điện ở Công ty Điện lực Thanh Hoá, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt chiếm khoảng 84%; doanh thu qua kênh thanh toán không dùng tiền mặt đạt 95,78%. Với các giải pháp linh hoạt và phù hợp trong chuyển đổi số, trong đó lấy khách hàng làm trung tâm, Công ty Điện lực Thanh Hoá đang đa dạng hoá các hình thức thanh toán, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số và thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

Nguồn: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa