Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc nâng cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số

Hạ tầng số bao gồm hạ tầng máy chủ, công nghệ thông tin và hạ tầng trung tâm dữ liệu. Đây là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số.

Hiện nay hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu của các hệ thống phần mềm dùng chung và các phần mềm do Công ty tự phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế luôn đòi hỏi ngày càng nâng cao về tiêu chuẩn kết nối, bảo đảm dòng chảy dữ liệu liên tục, thông suốt, tốc độ cao. Việc ứng dụng công nghệ thông minh mới (ảo hóa) cho hạ tầng máy chủ để phục vụ số hoá các quy trình làm việc làm tiền để cho phát triển chuyển đổi số; đồng thời triển khai công nghệ mới các trung tâm dữ liệu để bảo đảm chất lượng đáp ứng được các yêu cầu sản xuất kinh doanh trong tương lai về chuyển đổi số. Do vậy, phát triển hạ tầng số chính là đầu tư công nghệ mới, nâng cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện tại. 

image003 Phòng máy chủ của NPSC đã được nâng cấp đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

Bằng các nguồn lực Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc đang tích cực xây dựng nền tảng hạ tầng số nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. NPSC đã quang hóa 100% hạ tầng đường truyền tới tất cả các đơn vị trực thuộc tại 24 tỉnh phía Bắc. Song song với hạ tầng viễn thông, hạ tầng công nghệ thông tin cũng được ban lãnh đạo quan tâm đầu tư, xây dựng. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc của Công ty đều có mạng nội bộ (LAN), kết nối internet băng thông rộng, đường truyền dữ liệu chuyên dùng…

Trên cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin cũng được triển khai kết nối liên thông từ cơ quang Công ty đến các đơn vị trực thuộc thông các qua hệ thống phần mềm dùng chung của EVN và EVNNPC như: Hệ thống văn phòng điện tử Doffice, phần mềm Giám sát công việc… đều đã sử dụng phát huy hiệu quả, giúp giảm thời gian xử lý công việc và tiết kiệm chi phí. Ngoài ra các hệ thống thông tin khác cứng đã được triển khai gồm: Website Công ty, Website tài liệu nội bộ, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến…

image007 Cán bộ CNTT Công ty kiểm tra hoạt động của các thiết bị phòng máy chủ

image009 Cán bộ CNTT kiểm tra tín hiệu hoạt động của các thiết bị chuyển mạch

Để chuyển đổi số thành công thì hạ tầng số phải đi trước một bước. Xác định yếu tố hạ tầng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của quá trình chuyển đổi số. Do vậy đề án Chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc nói riêng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, lãnh đạo của NPSC yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu. 

Trong thời gian tới, bộ phận CNTT của Công ty sẽ tiếp tục tham mưu với ban lãnh đạo Công ty huy động nguồn lực, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng số tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực để Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc phấn đấu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong Tổng công ty về công tác chuyển đổ số.

Tổ CNTT - NPSC