Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Bắc Giang đưa trạm biến áp 110kV Quang Châu 2 (trạm kỹ thuật số) vào vận hành theo chế độ không người trực

Kể từ 00h00 ngày 20/7/2022, Công ty Điện lực Bắc Giang chính thức đưa trạm biến áp (TBA) 110kV Quang Châu 2 (E7.26) vận hành theo chế độ không người trực, đây là TBA thứ 17/17 của Công ty được vận hành theo chế độ không người trực và cũng là TBA kỹ thuật số hoàn toàn đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trước khi vận hành theo chế độ không người trực, TBA 110kV Quang Châu 2 đã được hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, vận hành ổn định tin cậy, thao tác xa từ Trung tâm Điều khiển và có người giám sát tại chỗ, tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Công ty đã hoàn thiện nhân sự, đào tạo, thành lập Tổ thao tác lưu động để phục vụ quản lý, kiểm tra thiết bị và thao tác tại chỗ. Đồng thời, đã tổ chức phổ biến cho các nhân viên Tổ thao tác lưu động và nhân viên Trung tâm Điều khiển xa học tập các quy trình vận hành thiết bị và quy trình phối hợp vận hành giữa Công ty Điện lực Bắc Giang và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc (A1).

20220723_P7 anh bai viet 1

TBA 110kV Quang Châu 2 được xây dựng theo mô hình TBA kỹ thuật số

TBA 110kV Quang Châu 2 là TBA kỹ thuật số đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được sử dụng những công nghệ mới, tiên tiến nhất hiện nay. Nổi bật là đã thay thế toàn bộ mạch điện nối cáp đồng từ tủ đấu nối trung gian ngoài trời (tủ MK) vào trong nhà điều khiển bằng cáp quang, dữ liệu truyền nhận được số hóa hoàn toàn bằng các công nghệ tiên tiến (Process Buss IEC61850-9-2) do đó có nhiều ưu điểm vượt trội so với TBA thông thường như: Dữ liệu truyền nhận cực nhanh, giảm số lượng cáp đồng từ thiết bị ngoài trời, kích thước mương cáp vào nhà điều khiển, thời gian thi công lắp đặt, đấu nối thí nghiệm, không còn nguy cơ chạm chậm trong quá trình vận hành; giảm thời gian và khối lượng bảo trì, khối lượng vật tư, thiết bị lắp đặt; giảm thời gian cắt điện để thí nghiệm định kỳ trong quá trình vận hành; tăng tính sẵn sàng cho việc mở rộng nâng công suất TBA trong tương lai và nâng cao thẩm mỹ trong công tác thiết kế xây dựng vận hành.

20220723_P7 anh bai viet 2

Tủ đấu nối trung gian (MK) thiết kế khác biệt so với tủ MK thông thường và chứa các bộ thu thập dữ liêu (MU-Merging unit) bên trong 

Xây dựng Trung tâm Điều khiển xa và các TBA 110kV không người trực là một chủ trương lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc đưa TBA kỹ thuật số 110kV Quang Châu 2 vận hành không người trực đã góp phần giảm thời gian thao tác và xử lý sự cố, nâng cao năng suất, tăng độ tin cậy cung cấp điện và thể hiện quyết tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Giang trong quá trình hiện đại hóa, xây dựng lưới điện thông minh và chuyển đổi số doanh nghiệp một cách toàn diện.

Thân Đức Tài – PC Bắc Giang