Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Hải Phòng đưa vào vận hành ứng dụng DMS và DAS trên lưới điện huyện Thủy Nguyên

Ngày 21/12/2022, Công ty Điện lực Hải Phòng đưa ứng dụng DMS (Distribution Management System) - hệ thống quản lý lưới điện phân phối và chương trình tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp DAS (Distribution Automation System) vào vận hành trên lưới điện huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

Ngoài các chức năng SCADA cơ bản là điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu, hệ thống giám sát điều khiển trung tâm còn có các ứng dụng DMS lõi với các chức năng như phân tích, mô phỏng, tính toán lưới điện phân phối, tối ưu hóa lưới điện phân phối và phân tích, tính toán phương án xử lý sự cố (XLSC). Công ty Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã hoàn thiện khai báo cấu hình cơ sở dữ liệu, vẽ sơ đồ và thực hiện kiểm tra thử nghiệm các chức năng DMS lõi trên lưới điện phân phối thuộc khu vực lưới điện huyện Thủy Nguyên, trong đó việc đảm bảo các thông số đầu vào đầy đủ và chính xác là một thách thức trong quá trình triển khai thực hiện.

DNA

Thay vì sử dụng những dữ liệu khai báo trong hệ thống để chạy các bài toán mô phỏng, tính toán trào lưu công suất DSPF thì ứng dụng tối ưu hóa lưới điện phân phối (DSSE) sẽ kết hợp thêm các giá trị đo lường thời gian thực (real time) từ SCADA của các thiết bị trên lưới, tại các ngăn lộ xuất tuyến… để mô hình hóa lưới Điện phân phối theo thời gian thực. Từ đó, khi phát hiện có các v