Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Công ty Điện lực Lai Châu đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tới khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Từ những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang có sự phát triển mạnh mẽ, hình thành nhu cầu cấp thiết, đem lại nhiều tiện ích đối với cả khách hàng và Ngành điện. Tính đến hết năm 2022, PC Lai Châu luôn là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh về thực hiện thanh toán tiền không dùng tiền mặt. Số khách hàng thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng là gần 43 nghìn khách hàng; khách hàng thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian là gần 37 nghìn khách hàng chiếm tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 72,69% vượt 3,81% so với kế hoạch được giao năm.

Nhằm đa dạng hóa các phương thức thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, PC Lai Châu đã ký hợp đồng thu hộ tiền điện với 4/4 ngân hàng và đối tác thanh toán trung gian (Viettel (ViettelPay), VNPT, Vnpay, Zalopay, ViMo, MoMo, Payoo, Paytech). Việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được thực hiện bằng cách ủy thác ngân hàng trích tiền từ tài khoản của khách hàng sử dụng điện hoặc thanh toán tại các quầy giao dịch của ngân hàng, thanh toán bằng ứng dụng Internetbanking, Bankplus Viettel, thanh toán qua ví điện tử … để chuyển vào tài khoản của đơn vị điện lực mở tại ngân hàng. Khách hàng không tốn chi phí khác mà vẫn chủ động thanh toán mọi lúc, mọi nơi một cách an toàn, chính xác. Qua đó, tạo ra sự tiện lợi trong thanh toán tiền điện cho khách hàng sử dụng điện.

Đẩy mạnh truyền thông về thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh thanh toán điện tử. Đồng thời chủ động phối hợp cùng các đơn vị thu hộ quảng bá đến khách hàng các chương trình ưu đãi, khuyến mãi khi chọn hình thức thanh toán qua các ứng dụng trực tuyến mà đơn vị thu hộ đang cung cấp. Tuyên truyền, vận động cán bộ nhận lương qua tài khoản thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Thực hiện chuyển đổi quầy thu, không thực hiện thu tiền điện bằng tiền mặt tại các khu vực trung tâm thị trấn, thành phố. Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt (Thanh toán qua hệ thống Ngân hàng và các tổ chức trung gian: ViettelPay, VNPT, Vnpay, Zalopay, ViMo, MoMo, Payoo, PayTech).

anh 12 hương dan kH sử dụng dịch vụ qua thiết bị thông minh CBCNV Điện lực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện trên thiết bị thông minh

Chủ trương thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đã được các phong ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc PC Lai Châu chủ động triển khai thực hiện hiệu quả. Bà Phan Thị Chi – Phó Giám đốc Điện lực Thành Phố cho biết: Đến nay đơn vị đã có 80% khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Để đạt được kết quả trên Đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới khách hàng không thanh toán tiền điện bằng tiền mặt theo định hướng của Chính Phủ thông qua các kênh truyền thông, gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức, tổ dân phố… khuyến nghị khách hàng thanh toán tiền điện bằng hình thức không dùng tiền mặt. 

Bố trí thêm CBCNV tại các điểm thu để hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua hệ thống Ngân hàng và các tổ chức trung gian; thông tin đến khách các lợi ích của các loại hình dịch vụ của Công ty. Đồng thời, xây dựng kế hoạch xóa quầy thu tại khu vực trung tâm thị trấn và 1 số xã trung tâm tại các đơn vị quản lý, hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện qua các kênh trực tuyến. Đồng thời phối hợp với các Ngân hàng hướng dẫn khách hàng mở Tài khoản, thực hiện nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng và thanh toán tiền điện theo hình thức trích nợ tự động hoặc chuyển khoản thông qua hệ thống Internet Banking, Mobie Banking, Website Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Cổng dịch vụ Công quốc gia.

Với những nỗ lực của PC Lai Châu các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã đem lại nhiều tiện íchcho khách hàng và Ngành điện. Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh – Tổ 11, Phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu cho biết: Tôi đã lập tài khoản tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lai Châu và đăng ký trích nợ tự động để thanh toán tiền điện của gia đình. Nhờ đó mà tôi không phải trực tiếp thực hiện các thao tác để thanh toán tiền điện, mà đến định kỳ hệ thống sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của tôi để thanh toán tiền điện. Việc này giúp tôi chủ động được thời gian, tiết kiệm chi phí, tránh được nỗi lo quên đóng tiền điện, mà tôi không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho dịch vụ này. 

Năm 2023 PC Lai Châu phấn đấu đạt chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt là 77,36% nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của PC Lai Châu và của tỉnh. Qua đó, mang lại những tiện ích thiết thực cho khách hàng, mặt còn giúp ngành điện nâng cao hiệu suất lao động, tăng cường sự quản lý của Nhà nước, sự minh bạch, thuận tiện trong giao dịch dịch vụ điện. Để tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, bên cạnh sự nỗ lực của Ngành điện, rất cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, sự phối hợp của ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ... để đem đến tiện ích tốt nhất cho khách hàng thanh toán tiền điện qua hình thức không dùng tiền mặt./.

Văn phòng – PC Lai Châu