Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Cát Hải (PC Hải Phòng) đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu gốc trong công tác kinh doanh điện năng

cathaicds Công nhân phòng Kinh doanh - Điện lực Cát Hải thực hiện cập nhật, theo dõi, triết xuất dữ liệu trên hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tự động HHM-Estd 1997.

Trên cơ sở mục tiêu cụ thể, công tác kinh doanh cần phải được kiện toàn và đi đầu trong công tác chuẩn hóa dữ liệu/bổ sung dữ liệu hồ sơ tài liệu còn thiếu, chưa chuẩn xác phải được khắc phục, xử lý kịp thời đảm bảo tính chính xác của dữ liệu; thông qua đó sẽ là bước rất quan trọng đáp ứng đúng và đủ cho công tác tiến tới “Chuyển đổi số” khi các phần mềm quản lý được tích hợp nhằm mục tiêu phục vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng mua điện được tốt hơn, tiện lợi hơn; khi khách hàng có bất cứ nhu cầu nào liên quan đến ngành điện đều được đáp ứng và thỏa mãn với chất lượng dịch vụ tốt nhất; qua đó đem lại sự hài lòng của khách hàng đối với ngành Điện.

Phần mềm hệ thống Quản lý khách hàng mua điện CMIS 3.0 là kho dữ liệu rất quan trọng đối với công tác kinh doanh điện năng, đòi hỏi người dùng/người sử dụng/người quản trị/người khai thác dữ liệu phải cơ bản thấu hiểu về các phân hệ quản lý hệ thống công tác kinh doanh theo phân cấp quản lý. Vì vậy mỗi CBCNV – NLĐ Điện lực Cát Hải cần phải nắm bắt rõ chức năng nhiệm vụ của từng phân hệ quản lý để thực hiển kiểm tra, rà soát chuẩn hóa thông tin khách hàng: E-mail, số điện thoại liên hệ, số điện thoại sử dụng Zalo, tin nhắn SMS...; giấy tờ thủ tục pháp lý phải chuẩn xác đúng chủ thể trên Hợp đồng mua bán điện ngoài sinh hoạt.

Trên mỗi phân hệ quản lý của chương trình C.MIS 3.0 phải được tổ chức kiểm tra, rà soát, cập nhật hoàn thành, hoàn thiện các danh mục, thuộc tính: TU, TI cao hạ thế phải được cập nhật đúng tỷ số biến; công tơ điện tử trực tiếp, gián tiếp phải đảm bảo cập nhật đúng chủng loại, ký mã hiệu, dòng điện, điện áp... Làm sạch các dữ liệu (không thừa/không thiếu). Các mã điểm đo cho từng khách hàng mua điện phải được chuẩn xác: Mã lộ, mã trạm, mã MBA/cột/hộp công tơ/tên khách hàng/tem nhận diện khách hàng...được cập nhật vào trường thông tin của từng khách hàng mua điện phải đủ dữ liệu.

Cập nhật và làm sạch các trường thông tin/các dữ liệu người dùng/người sử dụng, đảm bảo tính bảo mật của từng User và acuont theo từng phân hệ của hệ thống quản lý khách hàng CMIS 3.0 đúng người/đúng đối tượng/đúng chức năng nhiệm vụ được giao nhiệm vụ của từng CBCNV – NLĐ.

cathaicds1 Phòng Kinh doanh - Điện lực Cát Hải tập trung khai báo công tơ lên hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tự động sau khi thay định kỳ hệ thống đo đếm điện năng.

Đào tạo, bồi huấn cho CBCNV làm công tác kinh doanh nắm chắc các ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý và CSKH mua điện: App chăm sóc khách hàng, ứng dụng hiện trường, mã nguồn mở, App Kiểm tra giám sát mua bán điện... hướng tới mang lại sự hài lòng tới khách hàng mua điện.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, áp dụng triệt để những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó công tác chuẩn hóa dữ liệu khách hàng đúng và đầy đủ là nội dung công việc gốc tiến tới liên kết các phần mềm quản lý “Chuyển đổi số” là một khâu then chốt, đảm bảo cho kho dữ liệu được đúng, đầy đủ và chính xác; CBCNV – NLĐ Điện lực Cát Hải tập trung nhân lực tổ chức triển khai thực hiện chuẩn hóa dữ liệu/chính xác dữ liệu trên chương trình hệ thống quản lý khách hàng mua điện CMIS 3.0. Thông qua đó nâng cao trình độ nhận thức cho CBCNV – NLĐ kịp thời nắm bắt và triển khai công việc có hiệu quả; làm tăng năng suất lao động, giảm nhân lực, giành thời gian cho công tác chăm sóc khách hàng, hướng tới mục tiêu làm cho khách hàng hài lòng và thỏa mãn với tất cả các dịch vụ của ngành điện đã và đang cung cấp tới khách hàng mua điện./.

Lê Mạnh Cường - PC Hải Phòng