Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) truyền cảm hứng tham gia các cuộc thi chuyển đổi số

Để lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), Điện lực Hàm Yên đã tích cực hưởng ứng các cuộc thi chuyển đổi số của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Thông qua những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm khơi dậy sự nhiệt huyết, yêu nghề và tinh thần học tập không ngừng, quyết tâm chuyển đổi số của CBCNV đơn vị.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam lựa chọn chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” là chủ đề của năm 2021. Với định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Tuyên Quang, ngay từ những ngày đầu của công cuộc chuyển đổi số, lãnh đạo Điện lực Hàm Yên đã chủ động trong công tác đào tạo nhận thức chuyển đổi số cho toàn bộ CBCNV trong đơn vị qua các lớp E-learning, nghiên cứu “Sổ tay chuyển đổi số EVN”, các bài phát biểu chỉ đạo nhận thức chuyển đổi số của lãnh đạo EVNNPC, của chuyên gia về chuyển đổi số, cùng với đó phát động phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

edit 2 Tác phẩm dự thi chuyển đổi số trong EVNNPC.

Trong năm 2021, Điện lực Hàm Yên đã có 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Công ty Điện lực Tuyên Quang công nhận; 04 tác phẩm dự thi gồm 01 bộ ảnh, 01 bài viết, 02 video clip tham dự cuộc thi Chuyển đổi số trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 06 ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số tham gia thi trên nhóm Fanpage Đồng nghiệp EVN. Với mỗi cuộc thi Điện lực luôn chủ động nghiên cứu kỹ nội dung, họp bàn lựa chọn chủ đề và là đơn vị hoàn thành sớm nhất các tác phẩm dự thi. Mỗi cuộc thi đều có sự tham gia của tất cả các bộ phận, từ cấp lãnh đạo quản lý đến người lao động trực tiếp, lãnh đạo Điện lực luôn động viên, khuyến khích sự sáng tạo của CBCNV và dự kiến sẽ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo có thể ứng dụng vào công việc thực tế.

edit 3 Ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số trên Facebook nhóm Đồng nghiệp EVN.

Nhờ vậy, Điện lực Hàm Yện đã lan tỏa đến toàn thể CBCNV trong đơn vị, tạo sự đồng lòng trong nhận thức và hành động về chuyển đổi số. Thời gian tới, Điện lực Hàm Yên sẽ tiếp tục truyền thông đến người lao động về công tác chuyển đối số, nhằm nâng cao hơn nữa về mặt nhận thức cũng như các nhiệm vụ mà mỗi CBCNV trong đơn vị cần phải thực hiện, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

Lý Anh Đức - Điện lực Hàm Yên - PC Tuyên Quang

;