Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

ĐIện lực Lý Nhân (PC Hà Nam) triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa - bước tiến trong công nghệ chuyển đổi số

Việc triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa đang là xu hướng tất yếu của thời đại công nghệ, tăng tính công khai, minh bạch, giảm sai sót trong quá trình ghi chỉ số công tơ giúp giảm bớt nhân công, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành kinh doanh điện năng mang lại lợi ích cho khách hàng và cho xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, đáp ứng nhu cầu quản lý, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tính đến hết tháng 05 năm 2022 Điện lực Lý Nhân – Công ty Điện lực Hà Nam đã triển khai và đưa vào lắp đặt sử dụng khai thác được 31.970 công tơ đọc xa sau TBA công cộng, lắp đặt 432 điểm đo xa cho các TBA công cộng và chuyên dùng thuộc địa bàn đang quản lý đạt 42,5% số lượng khách hàng và các trạm đang quản lý.

z3522658438279_3fac52b9015a05b51c80da3bf30f7080

Công nhân Điện lực Lý Nhân đang tiến hành thay thế công tơ đo xa

Tại các TBA chuyên dùng và công cộng việc lắp đặt đo xa đã giúp công tác quản lý vận hành lưới điện có sự thay đổi rõ rệt. Các thông số được ghi nhận 30 phút/01 lần giúp nhân viên quản lý vận hành dễ dàng theo dõi các thông số vận hành của từng TBA 1 cách dễ dàng từ đó đưa ra được các phương án tối ưu nhất đảm bảo cho trạm điện đó vận hành được an toàn và ổn định nhất.

z3522666335532_6d85d3d86140b5d5bb796ca6ab8040a9 (1)

Lắp đặt modem đo xa cho TBA chuyên dùng.

Công nghệ đo xa cũng góp phần giúp Điện lực nâng cao được năng suất lao động khi người nhân viên ko phải đi xuống tận hiện trường để đo mà các thông số sẽ được truyền tải về máy tính ngay tại văn phòng làm việc, qua đó nhằm hoàn thiện lưới điện thông minh và ứng dụng công nghệ vào công tác kinh doanh điện năng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn quản lý.

Điện lực Lý Nhân