Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Na Rì – PC Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ lắp công tơ điện tử có đo xa

z4167810477315_70a9ad6ef643664c0493dd801cf9b817 Công nhân Điện lực Na Rì đang lắp đặt công tơ điện tử có đo xa lên lưới điện

Thực hiện chủ trương thay thế toàn bộ hệ thống công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa của Công ty Điện lực Bắc Kạn nhằm thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có đo xa để tự động hóa công tác khai thác, vận hành hệ thống phân phối điện; minh bạch, tạo sự hài lòng cho khách hàng sử dụng điện, tiến tới phát triển lưới điện thông minh của đơn vị...

 Ngay sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Điện lực Na Rì đã tập trung toàn bộ nhân lực để thay thế hơn 3.000 công tơ điện tử có đo xa. Đến ngày 10/3/2023, đơn vị đã lắp đặt được hơn 2.000 công tơ và dự kiến đến ngày 25/3/2023 sẽ thực hiện xong hơn 3.000 công tơ điện tử được Công ty phân bổ. Việc đẩy mạnh phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh điện năng, tăng năng suất lao động, mang lại lợi ích cho khách hàng và xã hội.

Trước đây, khi sử dụng công tơ cơ khí, vào mỗi kỳ ghi chỉ số, công nhân Điện lực phải trực tiếp đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng để ghi chỉ số bằng mắt thường và nhập vào máy tính bảng. Việc đọc chỉ số theo phương pháp thủ công không tránh được sai sót và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thắc mắc của khách hàng sử dụng điện, làm cho uy tín của đơn vị bị ảnh hưởng. Nhưng khi lắp đặt công tơ điện tử có đo xa thì việc lấy dữ liệu chỉ số và các thông số vận hành đều được cập nhật tự động tại trụ sở của đơn vị, độ chính xác của dữ liệu lấy về là 100%, từ đó công tác tính hóa đơn tiền điện được thực hiện chính xác và kịp thời. Ngoài ra, số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng giúp giám sát chất lượng điện năng; thuận tiện cho việc tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; giám sát tình trạng vận hành của trạm biến áp… giúp hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh, thuận tiện cho việc phát triển các ứng dụng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Nhờ sử dụng công tơ điện tử có đo xa mà các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện trong thời gian qua đã giảm rõ rệt… góp phần nâng cao sự hài lòng cho khách hàng cũng như uy tín ngành Điện.

z4177336843130_9532f5cb3f85a66cce5c55d8cc7a9413 Nhân viên Điện lực Na Rì đang thực hiện khai thác số liệu công tơ qua phần mềm đo xa tại trụ sở đơn vị

Đến thời điểm hiện tại, số lượng công tơ điện tử có đo xa trên lưới do đơn vị quản lý vận hành được gần 9.000/12.671 chiếc, chiếm tỷ lệ 70,02%; tỷ lệ online của các công tơ đo xa luôn đạt hơn 98,5% (so với kế hoạch Công ty giao là 98%). Thời gian tới, đơn vị sẽ thay thế, lắp đặt hoàn thiện 100% công tơ điện tử trên lưới, nâng cao tỷ lệ đo xa tự động hoàn toàn.

Việc triển khai hệ thống đo xa công tơ điện tử tại Điện lực cho thấy bước chuyển mình nhanh chóng trong cách tiếp cận công tác quản lý, vận hành hệ thống điện – từ việc chuyển đổi mô hình thủ công sang bán tự động và tự động trong công tác thu thập số liệu đến việc xử lý, phân tích các dữ liệu có được. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi sang lưới điện thông minh của đơn vị và ngành Điện.

Vũ Đức Hợi - PC Bắc Kạn