Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) đẩy nhanh tiến độ thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm phát triển lưới điện thông minh. Điện lực Thanh Liêm (PC Hà Nam) đã chủ động triển khai thay thế lắp đặt hệ thống công tơ cơ bằng công tơ điện tử và hệ thống đo xa nhằm minh bạch, tự động hóa công tác khai thác, vận hành hệ thống phân phối điện, tạo sự hài lòng cho khách hàng cũng như uy tín ngành Điện.

Điện lực Thanh Liêm hiện quản lý 47.977 công tơ các loại, trong đó công tơ bán điện cho khách hàng là 44.979 công tơ 1 pha và 2703 công tơ 3 pha. Tính đến hết tháng 03 năm 2022 Điện lực Thanh Liêm đã thực hiện, lắp đặt thay thế được 19.098 công tơ điện tử đo xa, chiếm 39.8% số lượng công tơ của toàn Điện lực. Để thực hiện tốt công tác lắp đặt và thay thế công tơ điện tử đo xa, Điện lực Thanh liêm đã chủ động sắp xếp, tranh thủ thời gian đấu ghá hòm hộp công tơ ngoài giờ làm việc để hạn chế, giảm thiểu thời gian cắt điện ngoài hiện trường.

Việc lắp đặt và khai thác công tơ điện tử đo xa đã tỏ rõ ưu thế vượt trội về việc tiết kiện thời gian ghi chỉ số, đảm bảo tính chính xác, minh bạch.

6

Thay thế công tơ ngoài hiện trường

Ngoài ra, số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng giúp giám sát chất lượng điện năng; thuận tiện cho việc tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; giám sát tình trạng vận hành của trạm biến áp… giúp hiện đại hóa trong sản xuất kinh doanh, thuận tiện cho việc phát triển các ứng dụng trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

3

Khai thác dữ liệu công tơ qua thiết bị cầm tay HHU

Song song với những lợi ích mà công tơ điện tử mang lại cho ngành Điện, một thực tế cho thấy, nhờ sử dụng công tơ điện tử mà các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền điện trong thời gian qua đã giảm rõ rệt… góp phần nâng cao sự hài lòng cho khách hàng cũng như uy tín ngành Điện.

Theo kế hoạch hiện đại hóa lưới điện, đến năm 2023, Điện lực Thanh Liêm sẽ thay thế, lắp đặt hoàn thiện 100% công tơ điện tử trên lưới, nâng cao tỷ lệ đo xa tự động hoàn toàn. Việc triển khai hệ thống đo xa công tơ điện tử tại Điện lực Thanh Liêm cho thấy bước chuyển mình nhanh chóng trong cách tiếp cận công tác quản lý, vận hành hệ thống điện – từ việc chuyển đổi mô hình thủ công sang bán tự động và tự động trong công tác thu thập số liệu đến việc xử lý, phân tích các dữ liệu có được. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của khách hàng, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong EVN, góp phần xây dựng hệ thống điện thông minh theo chủ trương của Chính phủ.

 Lê Minh Đức - ĐL Thanh Liêm, PC Hà Nam

Bình luận