Check icon

Success

Your request has been successfully submitted.

Tổng đài: 19006769

Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) đẩy mạnh thanh toán tiền điện online trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng

Từ đầu năm 2022 đến nay Điện lực Thành phố (PC Cao Bằng) chủ động đẩy mạnh thanh toán tiền điện online trên nền tảng chuyển đổi số dữ liệu khách hàng. Tất cả yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đều được nhân viên đơn vị hướng dẫn và giúp khách hàng thực hiện trên phần mềm “EVNNPC.CSKH” và Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua đó các dịch vụ về thanh toán tiền điện, các dịch vụ có thu phí đều được đơn vị hướng dẫn và thanh toán trực tuyến nên rất tiện lợi cho việc kiểm soát dữ liệu thanh toán và mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 04 Ngân hàng và 03 tổ chức trung gian thực hiện thu hộ tiền điện. Qua kết nối với phần mềm kho nợ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, khách hàng mua điện có thể thanh toán tiền điện và tiền các chi phí dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi. 

Từ trung tuần tháng 5 năm 2022, đơn vị đã kết hợp với VNPT – Thành phố Cao Bằng triển khai tuyên truyền và cài đặt ví Mobile Money, với Mobile Money do VNPT cung cấp là dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể sử dụng thuê bao VinaPhone của mình như một tài khoản ngân hàng với đầy đủ các chức năng và không cần đến tiền mặt. Ngoài ra, tài khoản Mobile Money cũng có thể dùng thông qua USSD trên các dòng điện thoại “cục gạch” (không cần smartphone) và không có kết nối internet. Qua hơn 10 ngày triển khai, đã có hơn 300 khách hàng đăng ký cài đặt sử dụng. Đây là phương thức thanh toán mà đơn vị cũng như nhà mạng kỳ vọng sẽ sử dụng ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, những nơi chi nhánh ngân hàng, internet chưa phát triển mạnh.

dltp dx Nhân viên Điện lực thành phố Cao Bằng và nhân viên VNPT Cao Bằng hướng dẫn khách hàng cài đặt Mobile Money

Với việc triển khai thêm các phương thức thanh toán tiền điện mới như QR Code, Mobile Money... mang lại thuận lợi cho khách hàng, từ đó nâng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn đơn vị đến nay đạt 84,64% và tỷ lệ khách hàng thanh toán các dịch vụ điện có phát sinh chi phí không dùng tiền mặt lên 99%.

Lương Hồng Thủy – ĐL Thành phố, PC Cao Bằng